BeeBot and learning English

Nok en mulighet til å utvide bruk av BeeBot utover ulike aldersgrupper og ikke minst på tvers av fag.

Elever på 7. trinn ble spurt om å skrive en brukerveildning til BeeBot. Engelsk er elevenes andre språk.

Som forberedelse til oppgaven fikk elevene en vokabularliste med 20 ord relatert til bruken av BeeBot. Disse ordene kunne bli nyttige i deres skriveoppgave.

Nedenfor ser du et eksempel av resultatet.

BeeBot koreografi

Gjør nytte av BeeBot utover bruk til barn på barnetrinnet. Beebotkan brukes på høyere aldersgrupper år man setter nye mål og større utfordringer. Her har elever på trinn 5. lagt en koreografi til firBee-Botter. Det ble utfordrende på mange måter: programmering, kommunikasjon og samarbeid, planlegging, samt romslig innsikt og evne til å speile stier.

Nedenfor ser du elevene som tester ut sin koreografi.

Hvordan får du lyset på?

DaVinci barnehage

Aktivitet på barnehage om strøm.

I aktiviteten om strøm og elektrisitet undersøker barna hvordan de må koble en batteri til ei lyspære slik at lyset kan bli slått på (og av). De lager sine egne brytere.

Begreper
strøm, elektrisitet, ledning, kontakt

Ordforrad
lys, lyspære, lampa, strøm, elektrisitet, batteri, koble, strømtråd, ring, krets/sirkel, kobling, metal

Flere aktiviteter i DaVinci barnehage

NASA App

NASA App er en kilde for alle som vil vite mer om solsystemet, planeter, stjerner, nye funn og ekspedisjoner. Start med å laste ned Appen på et nettbrett. Informasjon og høy kvalitet interaktive bilder og videoer egner seg dårlig til bruk på telefon.

Det er så mye informasjon at det er lurt å starte med hva elevene vil vite mer om og hva de har lust å lete etter. Et godt start kan være Features > Our Solar System.

At alternativ er NASA’s nettsiden til lærere hvor du kan velge material rettet mot ulike aldersgrupper.

Flere ressurser på YouTube:

  1. Former av månen, månefasene
  2. Planeter i solsystemet vårt
  3. Banehastighet planeter
  4. Relativ avstand i solsystemet