Student Ownership of Learning (SOL)

Eleveierskap av Læring

Vil du som rektor på skolen jobbe med økt elevstyring og eierskap av læring? Da kan du bruke et brettspill for å identifisere ståsted og ønsket mål og utvikling i samspill med kollegaer, foereldre og elever. Resultat er innsikt i verdier av personalet og elevene, samt utvikling av en visjon for skolen. Den kan bli brukt til å utvikle skolen og til formulering av en strategi.

Brettspillet, SOL, er utviklet i Nederland og ble oversatt til flere ulike språk (engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, arabisk, norsk …). Mer informasjon finner du på …..

Brettspillet SOL bygger på en taxonomy av eierskap av skoler. Basert på resultatene fra spillet dannes et bilde av skolens ståsted og ønsket nivå av eierskap de vil oppnå. Nedenfor en kort beskrivelse av taksonomien.

Når spillere (lærere, elever, administrasjon eller foreldre) spiller SOL spillet blir de spurt om å vurdere ulike utsagn, velge et utsagn og begrunne valget.

To eksempler av kort til elever og til lærere.

Bestilling av spillet inkludere kjøp av minst tre brettspill og veiledning av en pedagog som er opplært i bruk av spillet, filosofien bak spillet og analysen av resultater.

Forskningsresultater blir jevnlig formidlet på ulike vitenskapelige konferanser.

Turkey Investigation Project

The Turkey Investigation project is part of a research program by Catherine Fosnot, dealing with inquiry-based learning in mathematics. Grade 3-5 students work on problems related to multiplication and division.

The problem is typically related to the American context. Here follows the short description.

Turkey Investigations, Grade 3–5: A Context for Multiplication invites you into Dana Ostrowsky’s
third-grade classroom. Here children explore two problems that are posed separately by Dana. In Buying the Turkey, the first problem presented to the class, students grapple with the cost of a 24-pound turkey that is priced at $1.25 per pound. In the next problem, Cooking the Turkey, students think about how long to cook the 24-pound turkey if, as one recipe suggests, it needs to roast for fifteen minutes per pound. Because the numbers in each problem—the relationship between a quarter of a dollar and a quarter of an hour—have been carefully crafted to support the use of similar kinds of grouping strategies (e.g., grouping four  quarters to make a dollar in Buying the Turkey and putting four fifteen-minute intervals together to make an hour in Cooking the Turkey), there is the potential for students to model the problems in similar ways.
The challenges presented by these two problems to students who are making their first forays into multiplication push students to look for shortcut strategies and support the development and the discovery of specific mathematical big ideas (e.g., the distributive and associative properties of multiplication) and landmark strategies (e.g., repeated addition, skip counting, doubling and halving, etc.). As students struggle with these problems they also develop different ways of modelling them. This includes the ratio table, the open number line, and the double number line. (A. Cameron, S.B. Hersh and C. T. Fosnot, 2005)

You can watch a part of the series of videos below. This may inspire you to look for problems that are interesting for your pupils and can be designed to challenge them.

Part of Catherine Fosnot’s work has now been translated and adapted to the Norwegian context into a booklet.

MOOC – Success

Young woman juggler is juggling balls.A good start in 2022 ! The Open Online Course Success -Strategies for Goal Achievement is now celebrating its fifth run starting in January 2022.

The course is about learning good habits that lead to success. Participants are introduced to four main focus areas mindsetgoals and tasks – individually and as part of a team. The course runs for 9 weeks and anyone with internet connection can participate. Everyone can benefit from the course, especially students and young professionals. This is a good opportunity to get to know people from all over the world, with different professional and personal backgrounds.

Course Date: January 10, 2022 up to March 27, 2022
Registration is OPEN and free of cost.
Sign up now!

The course is run by the University of Agder, Norway.

MOOC stands for Massive Open Online Course and was first developed by Stanford University in 2008. The aim of MOOC is to offer online courses for an unlimited number of students worldwide and is published via open access on the web. 

Utendørs, utforskende læring (2)

Denne oppgaven ble brukt i en mobil utendørs IBL time ved bruk av Actionbound, men kan også bli brukt som enestående oppgave. Oppgaven er tverrfaglig og krever samarbeid. Meningen og målet er ikke å komme til riktig matematisk formel, men heller å tenke seg fram med ulike strategier til en løsning.

Ved

Finn fram stedet hvor det står et furutre og en sekk med ved.
Hvor mange sekker ved kan vi få ut av treet?
Skriv ned hvordan dere har kommet til en løsning: antakelser, måling, estimering, beregning osv.
Sekken er 40 liter (tilsvarer ca. 15 kilo).

I klassesamtalen i etterkant kommer flere strategier fram. Elevene burde bli oppmuntret til å formulere tankene (taus kunnskap) som ligger bak deres løsning når de har svart ‘øyemål’ som tilnærming.
Det er vanligvis noen grupper som har tatt i betraktning at treet er ikke en sylinder form, men nærmere en kjegle. Flere strategier har visst seg å lede til ‘riktig’ svar, hvor svar ligger innenfor et intervall.

Utendørs, utforskende læring

Denne oppgaven ble brukt i en mobil utendørs IBL time ved bruk av Actionbound, men kan også bli brukt som enestående oppgave. Oppgaven er tverrfaglig og krever samarbeid.

Lag eller finn fram noe som tilsvarer en dm3 (kubikk desimeter) fra material i skogen.
Ta med resultatet hvis mulig eller ta et bilde med noe som fungerer som målestokk slik at andre kan vurdere størrelsen.

Hint: dm3 er målestokk til volum.

Hint: formen behøver ikke å være en kube

Resultater:

Avhengig av klassetrinn kan du vurdere om du vil bruke liter istendenfor dm3 i oppgaven. Liter som målestokk til volum er lettere for elevene.

Tilbake med resultatene kan de bli sjekket på ulike måter. Elevene finner kanskje fram hvordan, for eks. måle med linjal, sammenligne med et mønstre av en nøyaktig kubikk desimeter (men formen kan være ulikt), dyppe i vann på en vannbøtte med literstrek.