Hvordan får du lyset på?

DaVinci barnehage

Aktivitet på barnehage om strøm.

I aktiviteten om strøm og elektrisitet undersøker barna hvordan de må koble en batteri til ei lyspære slik at lyset kan bli slått på (og av). De lager sine egne brytere.

Begreper
strøm, elektrisitet, ledning, kontakt

Ordforrad
lys, lyspære, lampa, strøm, elektrisitet, batteri, koble, strømtråd, ring, krets/sirkel, kobling, metal

Flere aktiviteter i DaVinci barnehage

NASA App

NASA App er en kilde for alle som vil vite mer om solsystemet, planeter, stjerner, nye funn og ekspedisjoner. Start med å laste ned Appen på et nettbrett. Informasjon og høy kvalitet interaktive bilder og videoer egner seg dårlig til bruk på telefon.

Det er så mye informasjon at det er lurt å starte med hva elevene vil vite mer om og hva de har lust å lete etter. Et godt start kan være Features > Our Solar System.

At alternativ er NASA’s nettsiden til lærere hvor du kan velge material rettet mot ulike aldersgrupper.

Flere ressurser på YouTube:

  1. Former av månen, månefasene
  2. Planeter i solsystemet vårt
  3. Banehastighet planeter
  4. Relativ avstand i solsystemet

 

Student Ownership of Learning (SOL)

Eleveierskap av Læring

Vil du som rektor på skolen jobbe med økt elevstyring og eierskap av læring? Da kan du bruke et brettspill for å identifisere ståsted og ønsket mål og utvikling i samspill med kollegaer, foereldre og elever. Resultat er innsikt i verdier av personalet og elevene, samt utvikling av en visjon for skolen. Den kan bli brukt til å utvikle skolen og til formulering av en strategi.

Brettspillet, SOL, er utviklet i Nederland og ble oversatt til flere ulike språk (engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, arabisk, norsk …). Mer informasjon finner du på …..

Brettspillet SOL bygger på en taxonomy av eierskap av skoler. Basert på resultatene fra spillet dannes et bilde av skolens ståsted og ønsket nivå av eierskap de vil oppnå. Nedenfor en kort beskrivelse av taksonomien.

Når spillere (lærere, elever, administrasjon eller foreldre) spiller SOL spillet blir de spurt om å vurdere ulike utsagn, velge et utsagn og begrunne valget.

To eksempler av kort til elever og til lærere.

Bestilling av spillet inkludere kjøp av minst tre brettspill og veiledning av en pedagog som er opplært i bruk av spillet, filosofien bak spillet og analysen av resultater.

Forskningsresultater blir jevnlig formidlet på ulike vitenskapelige konferanser.

Turkey Investigation Project

The Turkey Investigation project is part of a research program by Catherine Fosnot, dealing with inquiry-based learning in mathematics. Grade 3-5 students work on problems related to multiplication and division.

The problem is typically related to the American context. Here follows the short description.

Turkey Investigations, Grade 3–5: A Context for Multiplication invites you into Dana Ostrowsky’s
third-grade classroom. Here children explore two problems that are posed separately by Dana. In Buying the Turkey, the first problem presented to the class, students grapple with the cost of a 24-pound turkey that is priced at $1.25 per pound. In the next problem, Cooking the Turkey, students think about how long to cook the 24-pound turkey if, as one recipe suggests, it needs to roast for fifteen minutes per pound. Because the numbers in each problem—the relationship between a quarter of a dollar and a quarter of an hour—have been carefully crafted to support the use of similar kinds of grouping strategies (e.g., grouping four  quarters to make a dollar in Buying the Turkey and putting four fifteen-minute intervals together to make an hour in Cooking the Turkey), there is the potential for students to model the problems in similar ways.
The challenges presented by these two problems to students who are making their first forays into multiplication push students to look for shortcut strategies and support the development and the discovery of specific mathematical big ideas (e.g., the distributive and associative properties of multiplication) and landmark strategies (e.g., repeated addition, skip counting, doubling and halving, etc.). As students struggle with these problems they also develop different ways of modelling them. This includes the ratio table, the open number line, and the double number line. (A. Cameron, S.B. Hersh and C. T. Fosnot, 2005)

You can watch a part of the series of videos below. This may inspire you to look for problems that are interesting for your pupils and can be designed to challenge them.

Part of Catherine Fosnot’s work has now been translated and adapted to the Norwegian context into a booklet.