Inspirasjon

Analyse deleksamen matematikk GLU

Her finner du dokumentene som ligger bak artikkelen:

Analyse av deleksamen for grunnskolelærerutdanningen

som ble sendt inn for publikasjon i Tangenten.

icon-tekstdocumenteksamen-var-2016-bokmal
Analyse GLU eksamen learerutdanning matematikk (engelsk)

different-perspective-deep
Nå vi vurderer læremidler, prøver, eller en eksamen kan vi bruke taksonomier. En taksonomi gir oss muligheten til å kategorisere oppgaver/spørsmål. Basert på kategoriseringen er vi i stand til å analysere innholdet og dra en konklusjon. Denne tilnærmingen har vi brukt på GLU eksamen matematikk.

Informasjon om hvordan en kan bruke taksonomiene og hvordan en vurderer og kategoriserer oppgaver finnes på dokumentene og videoer nedenfor. De ble brukt i Matematikk_1 MOOC, etter- og videreutdanning.

icon-tekstdocumentDiVeLOpp_1, tekst
DiVeLOpp_2, tekst

 

icon-video-fileDiVeLOpp_1, video
DiVeLOpp_2, video

Grubletegninger

speech-cloud-discoroNaturfagsenteret har kjøpt rettigheter og oversatt en stor samling av Concept Cartoons for deg som naturfaglærer. Concept Cartoons eller grubletegninger på norsk, er tilgjengelig på nettsiden naturfag.no.

Vi har skrevet om Concept Cartoons tidliger. Nå har du en stor mengde ressurser som  kan brukes som introduksjon for et eksperiment, for å repetere teori, eller noe annet.

Fire bemerkninger:

  • Mange problemstilinger som blir foreslått for 4. trinn og oppover kan du allerede bruke i 1. til 3. trinn. Små barn spør og tenker allerede mye om naturfagligeproblemer og observasjoner. Det krever kanskje litt kreativitet fra deg som lærer til å fremstille de ulike synspunkter i grubletegningen hvis ikke alle elevene klarer å lese dem.
  • Når elevene har fått litt erfaring med grubletegninger og resonnementet rundt et problem kan du vise tomme tale skyer. Vi mener at elever på 9. trinn og oppover bør blir utfordret til å komme med sine egne argumentasjon og forklaringer isteden for gitte alternativer i tale skyer.
  • Grubletegninger handler ikke om hva er riktig svaret, men om tankegang, formulering, diskusjon, vitenskapelig resonnement og argumentasjon , utvidelse av naturfaglig ordforråd osv.
  • Hvis du kan vise eksperimentet øker det motivasjon og læringsutbytte. I tillegg blir det litt mindre fokus på språklige ferdigheter og det gir elevene som sliter med språk også sjansen til å bidra.

En grubletegning til, fordi det forblir viktig å knytte til elevenes erfaringer, dagliglivet, og norske forhold, særlig i barneskolen.

Hvordan klarer en å komme ned raskere på et akebrett?

akebrett_t

Begreper som kan bli brukt i argumentasjon og diskusjon: vekt, størrelse, friksjon, friksjonsmotstand, hastighet, akselerasjon.

Forklaring: Vekt har ingen påvirking på akselerasjon. Med et større brett vil friksjon mot bakken være større og dermed blir det tregere. Forskjell i størrelse av personen kan muligens øke luftfriksjon hvis bakken er langt nok. Det betyr hvis du sitter så lavt som mulig minsker du luftmotstand.

Naturfag prosjekt DaVinci2020

DaVincilogoklein

Gi elevene dine en lærerikt og gøy opplevelse i naturfag.
Praktisk undervisning og inquiry-basert læring i naturfag nå for barne- og ungdomsskoler.

 

  • Opplæring og veiledning for lærere
  • Gjestetimer i klasserom
  • Utstyr, verktøy og materialer
  • Oppgaveark til 12-14 flerfaglige aktiviteter

Se alt om prosjektet på www.davinci2020.no

 

Mønstre og matematikk

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

I blogpost Mønster problemer har vi allerede skrevet om mønstre, men Roger Antornsen hevder at mønstre er kjernen til matematikk. Mønstre finnes overalt. Her en introduksjon.

Det kunne ha vært så gøy hvis elevene utvikler sine egne representasjoner og notasjonssystemet om for eksempel sjonglering (juggling),  men ofte blir matematikk noe som en lærer underviser og forteller istendenfor at elevene får sjansen til å utvikle respresentasjoner, symboler og notasjon selv. Og nettopp denne aktiviteten er matematikk. Så kanskje bruk ideen som en inspirasjon for en aktivitet uten å vise videoen til elevene!

KUNNGJØRING:

1.september kommer Roger Antonsen til UiA. Han skal snakke om Magiske mønstre.

Fagene matematikk og informatikk er proppfulle av fascinerende og magiske mønstre! I dette fargerike og underholdende foredraget får du høre om hvordan man kan eksperimentere med matematikk og hvorfor matematikk er noe av det mest kreative som finnes. Her vil du få høre om sjonglering, spill, fraktaler, programmering, kunst, kaos og simuleringer.

Et annet eksempel på en matematiker og utøver er Vi Hart som snakker om, tegner, og ser mønstre (patterns) overalt. Se på hennes YouTube channel eller på Khan Academy for flere videoer.

Concept cartoons

Concept cartoon er en relativ ny tilnærming og didaktisk verktøy som brukes i naturfag. Concept Cartoons har blitt utviklet av Brenda Keogh and Stuart Naylor i 1991. Concept Cartoons viser tegneseriebilder med ulike karakterskuespiller som argumentere om situasjoner fra dagliglivet. Concept cartoons er laget slik at de oppmuntrer diskusjon og oppfordrer vitenskapelig tenkning. Det kan hende at problemene som blir presentert ikke har ett enkelt «riktig svar».  Var forsiktig med å vurdere svar som riktig eller feil, det handler om tankegangen, begrunning.

concept hulen morket lys

Karakterskuespillere tilbyr elevene en rollemodell de kan identifisere seg med. Dette oppfordrer studenter til å velge en spiller, og dermed diskutere fritt. Slik blir det ikke for personlig hva studenter uttrykker om konseptet. Concept cartoons kan bli brukt med elever fra 1-10 trinn.

Concept Cartoons bli brukt som introduksjon til et praktisk eksperiment, som et sammendrag av et eksperiment, eller som en læringssamtale.

concept condens