Uncategorized

LEGO League (2)

Universitet i Grimstad var helt fullt av barn som konkurrerer mot hverandre med robotkjøring og presentasjon av deres forskning.

Min observasjon som dommer:

1. Lag var veldig godt eller helt darlig. Gode lag hadde et høyt nivå og de samarbeidet god som en team.
2. Det beste to lag var den yngste (11 år gammel). Laget med deltakere av 18 år gammel var en av den darligere.
Hva betyr dette til skole og undervisning? Skoler tilbyr ikke så mye mellom denne alderne (i den ferdigheter som var vurdert på LEGO League). Barn i alder av 11 eller 12 klarer mye mer enn man vanligvis tror. Vi må nytte denne energie og ferdigheter da de er ung.

3. På laget at vant, alle deltakere drev roboten. Det var også det eneste laget hvor både gutter og jenter drev og kjørte roboten.

Støtte til professor på UiA

DiScoro assisterte Prof Pauline Vos, som er professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder (UIA). Pauline Vos ga flere foredrag med bruk av SMART Board.

Den 23. september ga hun foredraget «Do technologies change mathematics education?» i masterstudium Matematikk Didaktik av førsteamenuensis Claire Vaugelade Berg PhD. Denne studium forbereder studentene til å undervise på videregående skole og foredrag trente studentene i å bruke SMART Board i sin praksis.

Den 30. september Pauline Vos ga foredraget «Touch Technology and Mathematics, in particular in Statisics Probability and Geometry» i Bachelorstudium MA145 Matematikk 1: Grunnkurs B. Denne studium forbereder studentene til å undervise ved Grunnskole (1.- 7. trinn).

Den 6. november Pauline Vos ga foredraget «Proofs without Words» for Matematisk Kveld. Dette er en kveld med matematiske recreations for studenter i matematikk, se informasjonen på UIA nettsiden.

Lego League

DiScoro er dommer ved First Lego League Scandinavia i Grimstad på 9. november 2013. Lego League i år handler om naturkreftene som kan forårsake naturkatastrofer f.eks. snøskred, jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, orkan.
Alle disse naturlige hendelsene kan forårsake en naturkatastrofe. Utfordringen i år er å skape en kreativ løsning som hjelper mennesker til å forberede seg, være trygge eller gjenoppbygge.

Se på nettsiden First Lego League Scandinavia,

SMART Boardkurs EOSØR Kristiansand

EOSØR Kristiansand deltok på den første kurs i bruk av interaktiv tavle. EOSØR gir opplæring i elektrofag. De hadde første kurset i bruk av SMART Board og har allerede mange ideer for det neste skoleåret. Nye elever vil ha undervisning i leksjoner fra lærerne, som bruken denne teknologien intensivt. I juli vil de ha det andre kurset og lære over bruk av responseware i klasserommet.