Design av oppgaver

Det er et kurs hvor lærerne lærer til å designe og lage oppgaver og aktiviteter som

  • er praktisk, hands-on
  • er knyttet til kompetansemål
  • er tverrfaglig, flerfaglig
  • fremhever higher-order kunnskaper (samarbeid, kommunikasjon, forskning/oppdagelse, eksperimentering, forklaring osv.)
  • er lav-terskel høyt undertaket (lett til å komme i gang, men også utfordrende).

Du finner en stor mengde av slike oppgaver på denne nettsiden.

utbrettet mønster kube

Hvor mange utbrettede mønstre finner du som kan brettes til en kube? Tegn alle og forklar hvorfor dere tror dere har funnet alle.