App

Lux meter App

DiScoro skriver om inquiry-basert læring, om nettressurser som kan bli brukt i undervisningen, og om hvordan en kan framheve høyere-ordens kunnskaper. Vi har fokus på realfag og bruk av teknologi.

Hver (smart)phone med en kamera har en innebygd lyssensor. Det gjør det mulig å bruke kameraet som en lux meter. En Luxmeter App er en lett tilgjengelig og billig måte til å måler lysstyrke eller belysning.
Galactica er en lux meter som kan måle lysstyrke i to forskjellige moduser: direct og reflected. En kan lagre målingene som bilder.

Er en luxmeter på smartphonen pålitelig?  Les mer om forskning på bloggen Luxmeter App vs measuring device om tester utført på ulike smartphones og med forskjellige programvarer. Konklusjonen er at for nøyaktige og konsistente målinger trenger du profesjonelt utstyr og programvare. Men for å få en ide om hvordan lysintensitet og refelksjon av lys virker, fungerer luxmålerne bra.

Modusen reflected gir muligheten å observere hvordan fargene av en overflate påvirker om og hvor mye lyset blir reflektert eller absorbert. Et interessant eksperiment er når en posisjonerer ei lampe over skrivebordet/pulten. Legg ark i forskjellige farger på pulten og mål lys som blir reflektert av de ulike farger. Resultatene er ganske bemerkelsesverdige.

Programvare og utstyr med sensorer for å måle lysstyrke, lyd og temperatur og som er designet spesielt for utdanningsformål og for bruk i klasseromm er €Sense. Se på DaVinci bloggen om bruk av €Sense (Euro Sense).

Det finnes flere ulike luxmetere for iOS og Android.

 Kjøp  gratis
 Egnet til  iPhone, iPad
 Krever  iOS 6 eller høyere

English: train your phrasal verbs

DiScoro skriver om inquiry-basert læring, om nettressurser som kan bli brukt i undervisningen, og om hvordan en kan framheve høyere-ordens kunnskaper. Vi har stor fokus på realfag og bruk av teknologi.

Denne gangen skriver vi om en App som kan være nyttig for studenter som lærer engelsk som sitt andre språk.
The App The Phrasal Verbs Machine (Cambridge University Press) enables non-native speakers to learn and train the use of Phrasal verbs. Phrasal verbs are two part verbs. They consist of a verb + an article and or preposition. The article/preposition often changes the meaning of the verb. Read more on the Brititsh Council website and on wikipedia.
The latest version supports 7 different languages, which means that the phrase is translated and the explanation is given in that particular language. However, no scandinavian language is supported yet.
The App has a strong visual component with a short animation showing the meaning of the phrasal verb. A disadvantage is that more advanced students of the English language will quickly master all the 100 phrasal verbs.

Examples:

  • run into
  • look after
  • dress down
  • hand in
  • look forward to

Screendump of the viewing part
 Kjøp  gratis
 Egnet til  iPhone, iPad, Android nettbrett or smartphone
 Krever  iOS 6 eller høyere,  Android 2.2  eller høyere

Måle støynivå: decibel måler

decibel-icon-appDiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

Hvor høyt er lyden? Appen Decibel gjør elevene i stand til å måle støynivået. I DaVinci prosjektet har vi brukt en lydsensor som er koblet til en datamaskin. Vi kan bruke samme aktiviteten og oppgaveark ved bruk av Decibel Appen.decibel2Decibel måleren på iPhone Appen viser hvor høyt lyden er på tre ulike måter:

  • den digital (tall)
  • på en analog meter
  • grafisk (i en graf)

Det finnes mange ulike Decibel Apper men noen viser resultatene kun analog , eller analog + digital men ikke grafisk. Elevene bør være oppmerksom på hvordan de måler slik at resultatene kan sammenlignes for eks. bruker de samme avstand mot lydkilden, samme retning av Smartphone mot lydkilden, finnes det støy fra andre lydkilder/grupper.

Last ned oppgaveark Lyd eller Bråk

Kompetansemål for 7. trinn krever at elevene gjennomfører eksperimenter og undersøkelser som vi skriver om her.

kompetansemal-forskerspiren kompetansemal-lyd

 Kjøp  Gratis 
 Egnet for  iPad,  iPhone
 Krever  iOS 8 +

Kunst : MoMA

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

moma Museum of Modern Art i New York tilbyr flere Apper. Vi presenterer to av dem: Art Lab Appen, og MoMA Appen. MoMA nettsiden er også verdt til å besøke MoMA nettsiden, men hjemmesiden er mindre intuitivt enn MoMA Appen, når du ønsker å navigere gjennom samlinger eller kunstnere.

artlabappArt Lab Appen gir elever en tegne plattform hvor de kan eksperimentere med teknikker knyttet til kunstretninger eller kunstnere. Begrensninger er en smart måte for å instruere skapende kunst. Følelsen forblir at de samme oppgavene vil være mye mer interessant, praktisk, manuell, og kreativt når de blir laget med faktiske materialer i stedet for på en touch screen. Art Lab kan brukes som en introduksjon til det faktiske hands-on, fysiske arbeidet.

momaappMoMA Appen gir samlinger av kunstretninger og kunstnere, og en egen avdeling for barn. Samlingen for barn er et spennende utvalg av kunstverk som vil provosere reaksjoner og følelser blant barn. Lydklippene fører deg gjennom kunstverk og noen spørsmål blir spurt. Likevel, vil det våre mer interessant og lærerikt å vente med lydklipp og først la barna observere, reagere og diskutere hva de ser.

Nedenfor noen eksempler av malerier fra MoMA Appen. Du kan vise dem på SmartBoard og diskutere dem med klassen din.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 Kjøp  Gratis 
 Egnet for  Art Lab- iPad; MoMA App – iPhone + iPad
 Krever  iOS

Lang divisjon

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

long-division-touchLong Divison Touch er en veldig godt programmert App. Denne Appen er virkelig en App som gjør bruk av touch-teknologi. Instruksjonen til ulike oppgaver er tydelig, for eksempel divisjon med rest, divisjon med desimal, divisjon med desimal i divisor.

En diskusjon som er startet nøye:
Bør vi bruke tid på å undervise (og lære) divisjon prosedyren i skolen?
Hvem har vel bruk for den prosedyren i 21st Century? Bruker du divisjon prosedyren andre steder enn på skolen?  Finnes det noen ferdigheter i prosedyren som kreves senere?

Divisjon som et regneart forblir fortsatt viktig, særlig evnen til å anslå om resultatet av for eksempel 125 : 4,5 = … er litt mindre enn 3 , litt mindre enn 30 , eller litt mindre enn 300.

Et steg videre kan være at vi jobber med matematisk tenkning i klassen, slik som estimering. Da kan vi bruke Appen til å utfordre evnerike elever. Tenk også på omvendt undervisning.

Note: Formatet av divisjon prosedyren som blir presentert er ikke i samsvar med den måten det undervises i skolene i Norge. Det ville være vanskelig å tilfredsstille alle de ulike formatene som blir brukt i verden.  For elevene som allerede behersker divisjon prosedyren vil det være ganske lett å finne ut hvordan dette formatet fungerer.
Note: Appen bruker desimal komma.
Note: Elevene ikke utøver multiplikasjon- og subtraksjon ferdigheter som kreves i vanlig divisjon prosedyre.
 Kjøp  Gratis intro/preview; Oppgaver for  0,99 
 Egnet for  iPhone, iPad, nettbrett
 Krever  iOS, Android