forskning

På Island

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i skolen.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

DiScoro var på Island for å holde et foredrag og en workshop til tjue forskere fra syv land. Forskerne undersøker matematikk lærebøker og hvordan lærere bruker dem. Publikum var veldig dyktig og interessert. Foredraget handlet blant annet om:

  • hvordan ulike forlag har beveget seg fra vanlig papir matematikkbok til digital bok
  • hva er muligheter når man bruker digitale medier
  • task format, hints og feedback
  • hva er utfordringer for forfattere og forskere.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Digital Dementia

Denne gangen handler posten ikke om en ressurs men om kunngjøring av ei bok.

Den mørke siden av den digitale verden ble skrevet av Manfred Spitzer i boken Digital Dementia. Spitzer er en kjent Tysk minneforsker. «In reality, using digital media in kindergarten or primary school is actually a way of getting children addicted.»

Han skriver at vi kan og må ikke forby computers, men for mye tid ved digitale verktøy får oss dummer i stedet for smarter. Barn som har en datamaskin (eller nettbrett) hjemme lærer ikke mer eller bedre. I det beste fall gjør det ikke noe galt. Mye bruk av digitale verktøy, særlig i barn, skader hjernene. Spitzer anbefaler begrensning på tid brukt på digitale verktøy til barn i alle alder.

Mange folk som jobber med IKT og undervisning ønsker ikke å høre om Manfred Spitzers’ agruments i det hele tatt. Men særlig de som arbeider på dette feltet bør være informert om hva grundig forskning viser, for å være i stand til å unngå fallgruvene og dempe ulempene som går hånd i hånd med bruk av IKT.

Boken Digital Dementia blir nå publisert på norsk, tysk, nederlandsk, og på spansk.