forskning

Digital Dementia

Denne gangen handler posten ikke om en ressurs men om kunngjøring av ei bok.

Den mørke siden av den digitale verden ble skrevet av Manfred Spitzer i boken Digital Dementia. Spitzer er en kjent Tysk minneforsker. «In reality, using digital media in kindergarten or primary school is actually a way of getting children addicted.»

Han skriver at vi kan og må ikke forby computers, men for mye tid ved digitale verktøy får oss dummer i stedet for smarter. Barn som har en datamaskin (eller nettbrett) hjemme lærer ikke mer eller bedre. I det beste fall gjør det ikke noe galt. Mye bruk av digitale verktøy, særlig i barn, skader hjernene. Spitzer anbefaler begrensning på tid brukt på digitale verktøy til barn i alle alder.

Mange folk som jobber med IKT og undervisning ønsker ikke å høre om Manfred Spitzers’ agruments i det hele tatt. Men særlig de som arbeider på dette feltet bør være informert om hva grundig forskning viser, for å være i stand til å unngå fallgruvene og dempe ulempene som går hånd i hånd med bruk av IKT.

Boken Digital Dementia blir nå publisert på norsk, tysk, nederlandsk, og på spansk.