game

Floke

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

untangle-iconSpillet som blir diskutert har navn Lazors, men et mer passende navn er Untangle eller Network Points. Spillet er et godt eksempel på et spill som gir muligheten til ‘low floor – high ceiling’  (lavterskel-høy undertaket) læringsaktiviteter: det er lett å komme i gang, men likevel svært kompliserte spørsmål kan bli spurt om grafene.

Matematiske kunnskaper of ferdigheter som ligger i spillet er:

 1. romlig bevissthet
 2. geometri
 3. grafteori (topologiske egenskaper ved grafer).


Første oppgaven er å finne ut hva som er målet. Ikke fortell elevene om det, men be dem om å utforske det selv og om å lage en beskrivelse. For eksempel en veiledning eller instruksjon for en bruker.

Etter elevene har løst mange nivåer kan de tenke på nye spørsmål som nedenfor:

lazorsm5
Hvor mange ulike løsninger finnes?

 

 

 

lazorsm6Er det mulig å flytte alle trekantene (og firkantene) til utsiden, slik at ingen trekant ligger innenfor en annen trekant/firkant? Når er det mulig og når er det umulig?

Kan du lage et (graf)nettverk som du kan ikke gre på den måter spillet krever det? Hvis ja, hvordan kan du lage et slikt nett? Hva kjennetegner det?

Kan du forutsi om du kan gre et nettverk eller ikke uten å prøve det ut. Gi et bevis ?!

Programmet GeoGebra kan bli brukt til å tegne et nettverk og til å diskutere og vise fram ulike løsninger.

Spillet kan brukes fra 10 års alder helt opp til universitetsnivå(mastersnivå).

 Kjøp  gratis
 Egnet for  datamaskin, iPad, nettbrett
 Krever  nettleser (HTML5)

Lazors game

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

lazors-iconLazors er et interessant spill som handler om prinsipper i fysikk, nemlig om lysstråler og hvordan de blir reflektert, bøyd eller brutt av ulike materialer. Som spiller bør du oppdage selv hva målet er og hvordan du kan nå den. Spillet tilbyr  mange forskjellige nivåer.

 

Studentene kan bli bedt om å forklare spillet og om deres resonnement i å løse problemene. Derved kan læreren innføre vokabular som: lysstråle, rett linje, laserstråle,  refleksjon av lys, brytning av lys (bøying av lys), prisme, brytningsvinkel, refleksjonsvinkel , speil, glass, krystall.

En pre-designet Smart Notebook side kan bidra til å diskutere prinsipper og resonnement.

Ideer til praktisk bruk:

 • Hold deg et strå i en halv fylt glass vann og observer brytning av lyset. Denne visuelle forvrengning skjer ved vann-luftgrense.
 • Det samme fenomenet beskytter fisk fra en jeger som jakter med et spyd fra landet. På grunn av denne bøyning av lysbanen, en fisk vises til å være på et sted hvor den ikke er. Jegeren lanserer spydet på et sted hvor fisken er antatt å være, men er ikke, og derfor fisken slipper unna.
 • Hvor stor må et speil bli for at du er i stand til å se deg selv fra topp til tå (stående)?

Spillet kan brukes fra 10 års alder.

 Kjøp  gratis
 Egnet for  iPad, iPhone, nettbrett
 Krever  IOS, Android/Google Play

Balancing Act

Balancing Act er en App i Go-Labz prosjektet. Les mer om Go-Labz prosjektet og se på ressurser for realfag i barneskole opp til videregående skole.

I programmet Balancing Act utforsker elevene ved bruk av en balansevekt relasjon mellom vekt og posisjon av vekten på en balanse eller avstanden av vekten fra midten av balansen. Du som lærer kan oppmuntre elevene til å finne fram regelen som ligger bak alle løsninger.

Programmet er en av mange simulasjoner innenfor PHET, designed og utviklet av University of Colorado. Balancing Act kan brukes i på mellomtrinnet.

Balancing Act

Er elevene i stand til å finne fram regelen som gjør at de vet på forhånd hvor de skulle plassere vekten?

balance rule

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin, iPad
 Krever  browser

Perler på en snor – ‘Early algebra’

Perler på en snor eller Beads on a string er et interaktivt spill som støtter tallforståelse og forbereder på algebra

kralen appletTi utfordrende oppgaver om mønstre gir elevene mange muligheter for å tenke, argumentere, utforske, og oppdage regelen.

Det kan være godt å jobbe litt mer med første to steg før de går videre.
For eks:
Hvis mønstet er slik (se nedenfor Bild 2)

 • Hvilken farge blir perle 102?
 • Hvorfor?

Har du perler og snor da kan du endre spørmålene uendelig. Elevene kan komme med sine egne spørsmål.

 • Kan dere lage et mønstre av fem perler med tre ulike farger hvor perlene sitter aldri sammen mot like farge?
 • Kan dere lage et mønstre av fire perler med tre ulike farger hvor perlene sitter aldri sammen mot like farge?
 • Hvordan fikk du det til?
 • Hvor mange ulike mønstre finner du?
 • Kan du gi en regel for hvordan du strenger perler?
 • Kan dere lage et mønstre med tre perler av tre ulike farger og si ifra hva farge av perle 102 blir
 • Forklar hvordan du har kommet til en løsning?

Leter du etter flere aktiviteter som handler om early algebra? Se på blogposts Mønstre problemer, Tannhjul og gir og Balancing Act.

Programmet har blitt utviklet av Freudenthal Insitutet ved University of Utrecht (NL). Se for flere applets fra Freudenthal Institutet på Matematikk Applets eller directe på  Rekenweb (trinn 1 – 8) og på Wisweb (trinn 7 -10).
Programmet er egnet for barn i alderen 8-12. Programmet er på Engelsk.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin
 Krever  nettleser, JAVA

 

Monster Physics

monster physics iconMonster Physics Lite er en App og et spill om konstruksjon hvor brukeren blir utfordret å fullføre oppdrag som involverer mange begreper fra fysikk: tyngdekraft, balanse, fart, mekanikk, bygging, friksjon, hastighet o.s.v.

 

Appen kombinerer læring og underholdning.
Læringsutbytte vil være betydelig høyere når to barn jobber sammen, eller når de må forklare hverandre hvordan de klarte å fullføre oppdrag, og fortelle hva som var viktig for å løse problemet.

Egnet for alder 10-13.

 Kjøp  Gratis, full versjon $ 1.99
 Egnet for  iPad, iPhone
 Krever  IOS 4.3 eller høyere