Kristiansand

Mønster problemer

Mønster problemer er et relativt nytt fenomen i matematikk undervisning. Mønstre problemer kan bli brukt både i grunnleggende algebra på barneskole og i algebra på ungdsoms- og videregående skole. På barneskole argumenterer utforsker elevene om hvordan figurene vokser. Elevene søker etter en beskrivelse av hvordan figuren eller mønsteret vokser ved hjelp av ordformler. På ungdoms- og videregående skole blir elevene oppmuntret til å finne fram formler ved bruk av symboler for variabler.

tall numbers
To applets fra Freudenthal Instituttet gjør det lett til å eksperimentere med mønstre problemer:
Spotting number problems, hvis du ønsker at elevene jobber med gitte mønstre.
Spotting numbers, hvis du ønsker at elevene designe sine egne mønstre.
Introduser et mønster til klassen din og først spør elevene til å se på mønsteret. Deretter spør dem : Hvordan ser du at mønsteret vokser?

Til eksemplet nedenfor vi har brukt applet Spotting Numbers og farget i gult de ulike visningene elevene kunne ha på hvordan mønsteret vokser.

Deretter kan elevene for eks. utforske:

  • Med hvor mange prikker vokser figuren?
  • Hva med 20. eller 50. figur? Hvor mange prikker trenger du da?
  • Hvor mange prikker er på bunnen?
  • Kan du beskrive en regel for vekst av figuren?
  • Kan du gi en formel for figur n ?

Informasjon om dataprogrammene: Spotting numbers and Spotting number problems. Se på blogpost Perler på en snor- Early algebra for flere mønster problemer.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin
 Krever  nettleser, JAVA

DaVinci2020

logo_kleinDiScoro skriver fortsatt men i høsten 2015 oftere på DaVinci2020 nettsiden. DaVinci2020 er et pilotprosjekt som handler om Teknikk og Vitenskap i barneskole og inneholder både:

  1. opplæring av lærere i Inquiry-based learning didaktikken og praktiske Hands-on aktiviteter
  2. utvikling av oppgaver og aktiviteter samt timene med elever i klasserommet  (5. – 7. trinn).

Se på teoretisk bakgrunn, bilder, aktiviteter, digitale ressurser o.s.v. på www. davinci2020.no 

Teknikk  – Kunnskap og ferdigheter fra teknologi, IKT, maskinteknikk, elektroteknikk, og andre yrkesfag.

Vitenskap – Kunnskap og ferdigheter fra naturfag, matematikk, geografi, men først og fremst flerfaglig. En tilnærming av undersøkelse, utforskning og eksperimentering.

SMART Boardkurs EOSØR Kristiansand

EOSØR Kristiansand deltok på den første kurs i bruk av interaktiv tavle. EOSØR gir opplæring i elektrofag. De hadde første kurset i bruk av SMART Board og har allerede mange ideer for det neste skoleåret. Nye elever vil ha undervisning i leksjoner fra lærerne, som bruken denne teknologien intensivt. I juli vil de ha det andre kurset og lære over bruk av responseware i klasserommet.