kunst

Lage esker ved bruk av origami

Mange sitter mye mer hjemme for tiden og det kan være en god tid til å lage fine esker. Esker kan brukes til gaver, små gjenstander som smykker eller til kaker du har laget.

Det finnes mange videoer som viser hvordan en kan brette ei eske ved bruk av origami. De er litt forskjellige i form og teknikk. Vi viser en av dem nedenfor.

Video til å lage en litt mer komplisert lukket eske.

Du behøver ikke å tenke på skolearbeid men de som er oppmerksomme vil se at det blir anvendt en del matematiske konsepter og begreper. (deling, brøk, maling, proporsjonalitet, vinkler, symmetri, geometri).

For de som vil ha en større utfordring. Forsøk å lage en eske hvor tre ping-pongballer, eller golfballer, passer nøyaktig i. (Bemerk: det behøver ikke være en ‘cuboid’ rektangular boks.)

Teknologi og Design

 

…. når du begynner med Teknologi og Design

Teknologi og Design er definiert som et flerfaglig emne men samtidig som et hovedområde innenfor naturfag i norske skoler. Naturfagsenteret publiserer artikler og ressurser. En list av ressurser gir mange ideer for praktiske aktiviteter og oppgaver innenfor Teknologi og Design. Flerfaglig inneholder ifølge UDIR fagene: naturfag, matematikk, kunst-og håndverk. Teknologi og Design har en praktisk komponent.

I praksis sier lærere at de mangler kunnskap, utstyr og material, tilegnet rom og riktig gruppestørrelse for å gjennomføre Teknologi og Design i klassen sin. Men en undersøkelse av Naturfagsenteret viser at største problemet er at de har ikke nok TID.

Eksempler på et kjøretøy som blir drevet av en solcelle

Overordnet hovedmål i læreplanverket er at elevene utvikler kompetanse: «Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver.»

Hvis vi ser på Teknolgi og Design som et viktig emne som gir elevene muligheten til å utvikle problemløsningskompetanse, da blir Teknologi og Design en del av alle fag og dermed kan vi anvende nærmest all tid vi vil i timeplanen. Elevene øver muntlig og skriftlig kommunikasjon (norsk og engelsk), anvender, og utvikler kunnskap og ferdigheter i matematikk, naturfag. I tillegg er det er ganske godt mulig å inkludere Teknologi og Design i samfunnsfaget eller omvendt.

For eksempel: lag en utstilling (museum) av vikingtiden inklusiv kart, tidslinje, modeller, gjenstander i målestokk, bruk av multimedia fortellinger (lydbok) osv.

engelsk versjonen av Discoro bloggen ser du flere ideer. Det finnes mange muligheter for Teknologi og Design aktiviteter ved bruk av gratis programvare og gjenbruk av materialer som er lett tilgjengelig.

Se på prosjekt: Lag en gyngehest

 

Hvor stor er panteren?

DaVinci barnehage

I aktiviteten Hvor stort er dyret? undersøker barna størrelse av et dyr, de snakker om størrelsen av et (leke) dyr, måler dyret, forteller andre barn om dyret og dyrets størrelse, forteller om hvordan de har målt, sjekker resultatet, og tegner dyret i samme størrelse. Aktiviteten er en del av prosjektet DaVinci barnehage.

Begreper
størrelse, måle, måleenhet, måleverktøy, kroppsdeler som måleenhet, målestokk, høyde, lengde, tykke, bredde, omkrets,  forhold mellom kroppsdeler av dyret, farger, posisjon, holdning.

Ordforråd
størrelse, høyde, lengde, stor, større, størst, lite(n),  mindre, minst, høyere, lavere, framover, bakover, retning, posisjon.

Bakgrunn
Verden for barn er først og fremst tredimensjonal. Barn leker først med tredimensjonale gjenstander og leketøy. En tegning er en todimensjonal representasjon av en tredimensjonal gjenstand og derfor vanskeliger.
Måling begynner med å velge en naturlig målestokk eller måleenhet som er tilgjengelig. Mennesker har brukt kroppsdeler som måleenhet for lengden, for eksempel alen (=underarm), fot, tommel. 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Refleksjon
Barna var ikke kjent med dyret panter men de kom med at det lignet en katt og da kom de med flere dyr i kattefamilien. Barna brukte både kroppsdeler og skoene deres som måleenhet. Barna på en annen barnehage brukte bøker for å måle panteren, og da ble lengden av panteren 6 ½ bøker (!!).
Noen informasjon barna kom med i timen: «Faren min bruker en målestokk.«
«Jeg tror ekte panteren er vel 5 meter.» Hvor mye er det? «(Jenta tenker og ser rundt …) Fra veggen til tapetet.» Det var faktisk en ganske nøye estimering.

Er du interessert i opplegget? Vennligst ta kontakt.

Flere aktiviteter i DaVinci Vitenskap og Teknologi i barnehage

Kunst : MoMA

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

moma Museum of Modern Art i New York tilbyr flere Apper. Vi presenterer to av dem: Art Lab Appen, og MoMA Appen. MoMA nettsiden er også verdt til å besøke MoMA nettsiden, men hjemmesiden er mindre intuitivt enn MoMA Appen, når du ønsker å navigere gjennom samlinger eller kunstnere.

artlabappArt Lab Appen gir elever en tegne plattform hvor de kan eksperimentere med teknikker knyttet til kunstretninger eller kunstnere. Begrensninger er en smart måte for å instruere skapende kunst. Følelsen forblir at de samme oppgavene vil være mye mer interessant, praktisk, manuell, og kreativt når de blir laget med faktiske materialer i stedet for på en touch screen. Art Lab kan brukes som en introduksjon til det faktiske hands-on, fysiske arbeidet.

momaappMoMA Appen gir samlinger av kunstretninger og kunstnere, og en egen avdeling for barn. Samlingen for barn er et spennende utvalg av kunstverk som vil provosere reaksjoner og følelser blant barn. Lydklippene fører deg gjennom kunstverk og noen spørsmål blir spurt. Likevel, vil det våre mer interessant og lærerikt å vente med lydklipp og først la barna observere, reagere og diskutere hva de ser.

Nedenfor noen eksempler av malerier fra MoMA Appen. Du kan vise dem på SmartBoard og diskutere dem med klassen din.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

 Kjøp  Gratis 
 Egnet for  Art Lab- iPad; MoMA App – iPhone + iPad
 Krever  iOS

Opprett din egen Animation

Det er krevende og utfordrende å lage din egen animasjon fra dine egne tegninger. Likevel er denne prosessen mye mer kreative, givende, og lærerikt enn når elevene bruker bilder og figurer som ligger allerede på plass.

En kan bruke de følgende ressursene:

  • Videor fra Richard Williams nedenfor til introduksjon og instruksjon
  • Paint eller et annet tegneprogram til tegning av bilder
  • En gifanimator program til animasjon for eksempel gifmaker.me

Richard Williams viser nøyaktig hvor enkelt og hvor komplisert det er å animere bevegelsene til et dyr eller et menneske. En ser at det krever observasjon og forskning på hvordan et dyr ser ut og hvordan hver kroppsdelen beveger seg. Etter utforskningsprocessen kan vi begynne å designe. Når vi bruker et tegneprogram som Paint kan vi lage de ulike tegningene. Ved bruk av et animasjonprogram kan vi teste og lagre animasjonen.

Hvis du ønsker å publisere animasjonene trenger du en nettside, et elektronisk læringsmiljø, eller en blog.

 Kjøp  Gratis (Paint på Windows datamaskin)
 Egnet for  datamaskin*
 Krever  Browser til Youtube videor 
* Du kan sikkert gjør de samme på et nettbrett med da trenger du et annet tegneprogram.