kurs

LAMIS Sommerkurs

DiScoro holdt to workshops ved LAMIS sommerkurs i Fredrikstad.

Workshop 1: Over the Hills to the Goals of Learning

Retention and Transfer

Første workshop er en introduksjon til en ny måte for å vurdere oppgaver og læringsaktiviteter. Deltakere lærer å identifisere ulike kunnskaper og ferdigheter som elevene trenger til å klare en oppgave. Basert på strategien og ved bruk av et skjema endrer deltakere oppgaver slik at de blir mer tilpasset elevenes interesser og mestringsnivå. Målet er å forandre oppgavene slik at ulike elever nå læringsmål: retention og transfer. Det betyr at elevene utvikler matematikkunnskap som er holdbar og som de i langt større grad kan overføre til nye og mer ukjente situasjoner.

DiScoro tilbyr denne workshop til lærere fra barneskole eller ungdomsskole. Strategi kan anvendes til ulike fagområder.

Sammendrag av presentasjonen som har vært brukt på LAMIS workshop

Download PDF Over the Hills to the Goals of Learning.

Turning Lectures into Learning

Clicker Technology (eller Responsevare) gjør det mulig for foreleser å samhandle med alle studenter i en stor gruppe på en forelesningssal. I et klasserom kan man bruke Clicker Technology for å aktivere alle elevene, for å sjekke kunnskaper, ferdigheter, og forståelse.

socrative screenshot question1

Forelesning kan bli Aktiv Læring ved bruk av Clicker Technology og smart spørsmål. Clicker Technology gir muligheten til å legge inn spørsmål på nett. Etterpå kan studenter sende inn svar ved bruk av PC, nettbrett eller smartphone. Resultater vises umiddelbart og ofte grafisk på skjermen. Hvis man vil forbedre læringsutbytte så trenger du gode kunnskaper for å skape spørsmål som gjør at studenter tenker, forstår og diskuterer.

Prof. Eric Mazur har jobbet med forskning i dette området. Se på en av hans interessante forelesninger på nett. Turning Lectures into Learning

DiScoro tilbyr en ‘Clicker Technology/Responsevare’ workshop. Du lærer bruk av teknologi og du anvender didaktiske kunnskapene dine.

SMART Board kurs voksenopplæring Lillesand

Det var spennende for meg da jeg holdt et kurs for lærere som underviser i norsk. Min Norsk er ikke feilfri etter 7 måneden i Norge. Likevel deltakere var vernøyd med språket mitt.

Rektoren har sagt meg at lærerne har allerede erfaring og trenger påfylling. Heldigvis, jeg begynner altid med repetisjon av ferdigheter fordi noen lærere hadde ingen erfaring. Etter tre timer syv lærerne sa at de lærte mye. En av lærerne lærte ikke so mye, men han har allerede vært i forskjellige kurser med fokus på matematikk. En av lærerne sa at hun var glade at vi hadde noen tekniske problemer i begynnelse, fordi «det kan kjer alle, selv en expert, og det var godt a se hvordan man kan løse denne problemene.»

SMART Board kurs Hønefoss ungdomsskole

Gjennom en internettgruppe fikk jeg kontakt med rektoren på en ungdomsskole i Hønefoss. Hun spurte om opplæring for alle lærere. Kurset må være på begynnersnivå. Desverre fikk jeg bare to timer med hver gruppe. Deltakerne var veldig motivert og vi klarte å gjøre mye i kort tid. Noen følte det var ikke nok tid men de planlagte å samarbeide mer med kollegaene sine for å lære mer fra hverandre.

Feedback fra rektore Tone Sandvik: «Fornøyde lærere gir tilbakemeldinger om et godt kurs og er klare til å ta fatt på egne læringskurver.»

Foss i Hønefoss

Foss i Hønefoss

SMART Boardkurs EOSØR Kristiansand

EOSØR Kristiansand deltok på den første kurs i bruk av interaktiv tavle. EOSØR gir opplæring i elektrofag. De hadde første kurset i bruk av SMART Board og har allerede mange ideer for det neste skoleåret. Nye elever vil ha undervisning i leksjoner fra lærerne, som bruken denne teknologien intensivt. I juli vil de ha det andre kurset og lære over bruk av responseware i klasserommet.