mekanikk

Teknologi og Design – gyngehest

DiScoro skriver om inquiry-basert læring, om nettressurser som kan bli brukt i undervisningen, og om hvordan en kan framheve høyere-ordens kunnskaper. Vi har fokus på realfag og bruk av teknologi.

Bloggen i dag er en oppgave innenfor Teknologi og Design som omfatter flere fag blant annet: kunst, matematikk (måle, målestokk og forhold, geometri), naturfag (tyngdepunkt, friksjon, mass/vekt, krefter i fysikk), språk, teknikk.

Oppgaven: Lag en gyngehest for barn og test den ut i barnehagen.

Oppgaven er kompleks og utfordrende men samtidig er det veldig tydelig hva målet er. Vi skiller fem steg i arbeidet.

(1) Undersøkelse og design av gyngehest. Her kan elevene bruke ulike tilnærminger. Noen kan søke på nett hva slags gyngehester kan bli funnet. Se på konstruksjon, materialbruk, utseende osv. Kanskje finner de en teknisk tegning, plan. Andre kan bestemme seg til å tegne sjøl helt fra bunnen eller lage en miniatur model. Elevene må gjøre et valg om material, og konstruksjon.

eksempler på gyngehest fra nett

(2) Planlegging. Hvordan skal jeg jobbe? Hvilke steg må jeg ta? Hva trenger jeg for de ulike steg? Material, verktøy, tid. Hva koster materialene?
(3) Gjennomføring. Det vil skje i ulike steg som planlagt. En prototype lagt av papp eller (3 mm – 5 mm ) finer vil være nyttig.

(4) Test på barnehage. Elevene må bestemme seg hva de vil teste/utforske? (Er konstruksjonen sterk nok? Er (utseende) den tiltrekkende for barna? Egnet for hvilken alder? Er den trygg i bruk? Gynger den nok?Elevene må planlage en avtale og fortelle hva de ønsker å gjøre. Registrer resultatene.
(5) Rapportering og dokumentasjon. Det skulle bli gjort gjennom hele prosessen og ikke bare til slutt. Elevene kan velge om de vil bruke muntlig eller skriftlig språk, bilder og tegninger, og multimedia (video/audio) for rapportering. Læreren kan stille krav om hva hun/han vil se i hvert fall og hvordan det skal presenteres.

 

Design Bridges

The Bridge Designer program is part of the Bridge Design Contest for civil engineers. The program enables students to design bridges, test the design, and analyse the test results. Both construction and costs are important factors. The design is part of a contest among students, but can also be used without participation in the contest. After the design a simulation of a truck crossing the designed bridge can be viewed.

The software Bridge Designer (2015) can be downloaded for free and is different for every new yearly contest.

The design requires a set of choices that influence the overall construction, the architecture, the costs. Thereafter the details have to be designed choosing from multiple options in terms of number of joints and supports, type of material etc.

Apart from use at university level among (civil)engineering students, the program could also be used as a tool to prepare a design of a bridge at secondary school level. Hereby, the tool could be used as an intrioduction. The program visualises the different type of constructions used in building bridges and their names.


Despite the high level of data and complexity of the designs you can make, is Bridge Designer  a highly interactive and intuitive program.

 Purchase  Free
 Hardware  PC, Mac
 Requirements  Java

Monster Physics

monster physics iconMonster Physics Lite er en App og et spill om konstruksjon hvor brukeren blir utfordret å fullføre oppdrag som involverer mange begreper fra fysikk: tyngdekraft, balanse, fart, mekanikk, bygging, friksjon, hastighet o.s.v.

 

Appen kombinerer læring og underholdning.
Læringsutbytte vil være betydelig høyere når to barn jobber sammen, eller når de må forklare hverandre hvordan de klarte å fullføre oppdrag, og fortelle hva som var viktig for å løse problemet.

Egnet for alder 10-13.

 Kjøp  Gratis, full versjon $ 1.99
 Egnet for  iPad, iPhone
 Krever  IOS 4.3 eller høyere

Tannhjul og gir

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning. Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

Gears er en applet som tilbyr korte oppgaver ved bruk av tannhjul. Spillet bruker kunnskaper, ferdigheter og konsepter fra mattematikk og mekanikk. Elevene kan utforske regelen som ligger bak løsninger. Da er det algebraisk tenkning.

gears screen

Programmet er tilgjengelig på to ulike steder på Primas prosjektet  og på nettsiden RekenWeb. Applet Gears kan brukes på 4. – 8. trinn. Vi har brukt programmet Gears for å forberede elevene til mer utfordrende oppgaver ved bruk av GearSketch.

Note: Programmet virker ikke på en iPad.
  Kjøp  Gratis
 Egnet for  PC
 Krever  nettleser, Java

GearSketch

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning. Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

GoLabz tilbyr en mengde av ressurser som kan brukes i undervisning på ulike nivåer. En av disse er GearSketch, programvare som gir muligheten å eksperimentere med tannhjul og kjede. Det blir utfordrende med gode oppgaver. Derfor gir vi to eksempler som gjør at elevene må utforske både programmet, og regler og egenskaper til tannhjulkombinasjoner. Se også på programmet Gears.

Aktivitet 1: Klokka

clock

  • Design en tannhjulkombinasjon slik at drivhjulet viser timer og et annet følgehjul viser minutter.

 

 

 

 

 

Aktivitet 2a: Sykkel

  • Sammelign de to ulike sykler og skriv ned minst fem (tekniske) forskjeller.

Aktivitet 2b: Sykkel med girkasse
På en moderne sykkel kan du f.eks. ha 6–8 tannhjul på bakhjulet og kanskje tre tannhjul på krankhjulet med pedalene.

  • Hvor må kjede ligge for å klare å sykle i en oppoverbakke? Forklar svaret ditt.
  • Hvor må kjede ligge når du sykler i en nedoverbakke? Forklar svaret ditt.

GoLabz og GearSketch

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin, iPad, nettbrett
 Krever  nettleser