omvendt undervisning

Lang divisjon

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

long-division-touchLong Divison Touch er en veldig godt programmert App. Denne Appen er virkelig en App som gjør bruk av touch-teknologi. Instruksjonen til ulike oppgaver er tydelig, for eksempel divisjon med rest, divisjon med desimal, divisjon med desimal i divisor.

En diskusjon som er startet nøye:
Bør vi bruke tid på å undervise (og lære) divisjon prosedyren i skolen?
Hvem har vel bruk for den prosedyren i 21st Century? Bruker du divisjon prosedyren andre steder enn på skolen?  Finnes det noen ferdigheter i prosedyren som kreves senere?

Divisjon som et regneart forblir fortsatt viktig, særlig evnen til å anslå om resultatet av for eksempel 125 : 4,5 = … er litt mindre enn 3 , litt mindre enn 30 , eller litt mindre enn 300.

Et steg videre kan være at vi jobber med matematisk tenkning i klassen, slik som estimering. Da kan vi bruke Appen til å utfordre evnerike elever. Tenk også på omvendt undervisning.

Note: Formatet av divisjon prosedyren som blir presentert er ikke i samsvar med den måten det undervises i skolene i Norge. Det ville være vanskelig å tilfredsstille alle de ulike formatene som blir brukt i verden.  For elevene som allerede behersker divisjon prosedyren vil det være ganske lett å finne ut hvordan dette formatet fungerer.
Note: Appen bruker desimal komma.
Note: Elevene ikke utøver multiplikasjon- og subtraksjon ferdigheter som kreves i vanlig divisjon prosedyre.
 Kjøp  Gratis intro/preview; Oppgaver for  0,99 
 Egnet for  iPhone, iPad, nettbrett
 Krever  iOS, Android

Video editing: EDpuzzle

edpuzzle

Omvendt undervisning eller bruker du video for undervisning og læringsprosessen? Du vil sikkert bruke, lage og endre videor slik at de passer klassen din. EDpuzzle er et gratis program og et flott verktøy for å gjøre nøyaktig det.

Hvis du ønsker mer avansert programvare for pedagogiske formål, noe som også gjør at du kan fange skjermen din, vil du få det bedre med Camtasia Studio. Men det er ikke freeware.

Med EDpuzzle kan du laste opp videoer fra din egen datamskin eller bruke videoer fra en liste videokanaler som støttes av EDpuzzle, for eksempel:

 • Youtube
 • National Geographic
 • Khan Academy
 • TED Ed

Funksjonaliter EDpuzzle:

 • Beskjære video
 • Legge inn spørsmål til video med visse mellomrom. Forskning har vist at folk husker den informasjonen spres gjennom videoer bedre når de må samhandle.
 • Legge stemme eller lyd
 • Tildele video til klassen
 • Overvåke fremgang
 • Bruk EDpuzzle videoer på en annen plattform (blogg, LMS, nettside). Men da mister du spørsmål og avbryter.

Noen ulemper jeg oppdaget når en bruker EDpuzzle:

 • Mangel av opsjon for tilbakemelding etter elevene har svart på spørsmål. Du kan legge inn tilbakemelding med voice-over men alle elever vil få samme tilbakemeldingen.
 • Du kan endre navn av videoen men det er ikke så lett å finne hvordan en gjør det.

Video from EDpuzzle

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin, nettbrett*, smartphone*
 Krever  Browser 
* Voice-recording is not yet possible on mobile devices.

Flipping the Classroom – Omvendt Undervisning

The-flipped-classroom-300x234Flipping the Classroom eller Omvendt Undervisning handler om at læreren flytter teoriundervisning eller instruksjon hjem. Elevene får instruksjon ved hjelp av videoer. Pedagogiske filosofien bak Omvendt Undervisning er at elevene lærer bedre når de er aktive og helst aktive sammen. I stedet for instruksjon fra læreren i timene, forbereder elevene seg på timene med å se på instruksjonen flere ganger. Det betyr at læreren og elevene får sjanse og tid i klassen for å diskutere, jobbe med fagstoffet i projekter og utvikle høyere kunnskaper.

Khan Academy

De best kjente samling av instruksjonsvideoer er Khan Academy. En man, Salman Khan begynnte å instruere nevoen sin ved bruk av videoer for å undervise ham om matematikk.

Khan Academy er nå en stor organisasjon med videoer i flere fagområder som brukes for gratis undervisning og instruksjon over hele verden.

Du kan lage dine egne videoer med instruksjon, men det tar mye tid og krever dyktige kunnskaper bade i teknologi og didaktikk. Det er lettere og smartere at du begynner med ressurser som er allerede tilgjengelig på nett.

Du kan bruke videoer fra Khan Academy som er på Engelsk.
Nedenfor ser du videoer/ressurser på norsk. Vi støtter deg gjerne med å utvikle omvendt undervisning i klasserommet ditt og i fagområdet ditt.

Drivhuseffekten  Naturfag  trinn 8 – 10
 Vannkraft og Vindkraft  Naturfag  trinn 7 – 9
 Slik opstår en Tsunami  Naturfag/Geografi  trinn 5 – 8
 Isbreesimulator  Naturfag/Geografi  trinn 5 – 8

Se artikkelen om Flipping the Classroom.