opplæring

SMART Board kurs voksenopplæring Lillesand

Det var spennende for meg da jeg holdt et kurs for lærere som underviser i norsk. Min Norsk er ikke feilfri etter 7 måneden i Norge. Likevel deltakere var vernøyd med språket mitt.

Rektoren har sagt meg at lærerne har allerede erfaring og trenger påfylling. Heldigvis, jeg begynner altid med repetisjon av ferdigheter fordi noen lærere hadde ingen erfaring. Etter tre timer syv lærerne sa at de lærte mye. En av lærerne lærte ikke so mye, men han har allerede vært i forskjellige kurser med fokus på matematikk. En av lærerne sa at hun var glade at vi hadde noen tekniske problemer i begynnelse, fordi «det kan kjer alle, selv en expert, og det var godt a se hvordan man kan løse denne problemene.»