realfag

Noise Exposure App

DiScoro skriver om inquiry-basert læring, om nettressurser som kan bli brukt i undervisningen, og om hvordan en kan framheve høyere-ordens kunnskaper. Vi har fokus på realfag og bruk av teknologi.

Vi har skrevet om en Decibel meter App som måler støynivå eller lydstyrke tidliger. Noise Exposure er en annen App som maler lydstyrke i decibel. Noise Exposure har et enklere brukergrensesnitt enn Decibel Meter. Derfor er den bedre egnet for bruk på mellomtrinnet. En annen fordel er at en kan lagre og dele målingene. Det gjør det lettere å samle og sammenligne resultater.

 

Ideer:

 • Måle støynivået på ulike steder i klasserom, skolen, ute ved veien (trafikk)
 • Måle lydstyrke av ulike musikkinstrumenter
 • Utforske hvordan ulike materialer påvirker lydstyrke/ isolasjon mot lyd
 • Utforske hvordan avstand påvirker lydstyrke
 • Utforske hvordan en kan beskytte ørene mot farlig høyt støynivå (avstand, hendene mot ørene, ørepropper, ørebeskyttere)
 • Hvor god er hørselen av ulike (kjæle)dyr i forhold til mennesker? Hva betyr det for hvordan vi skulle oppføre oss rundt dem?

Hvis vi ser nøyere på lyd og hvilke frekvenser mennesker og dyr hører, da trenger vi å se på frekvensen. For visualisering av frekvensen kan sensor og programvare EuroSense bli brukt. De ble utviklet for bruk på mellomtrinnet.

  Kjøp  Gratis
 Egnet til  iPhone, iPad (det finnes også Apper for Android)
 Krever  iOS 8 eller høyere

FlaskFiller simulering

glazenFlaskFiller, eller heller glassfyller, er et simuleringsprogram som muliggjør lærere og elever til å eksperimentere og argumentere om relasjon mellom form av et glass, og endringen i hastighet mens man heller en væske i glasset (tid vs høyde av væsken i glasset).

 

 

Simuleringsprogrammet gir brukeren muligheten til å

 • velge den horisontale aksens’ måleenhet, som er høyde, tid, volum, eller endring av hastighet.
 • velge den vertikale aksens’ måleenhet, som er  igjen høyde, tid, volum, eller endring av hastighet.

Ta hensyn til at en kan velge samme måleenhet på begge aksene. Det kan bli et interessant emne til diskusjon.
Se på noen screencasts nedenfor.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Les opplysninger om bruk av simuleringsprogrammet på FaskFiller Education.
Les om Forskning (research) av bruk  på FlaskFiller programvare med elever i 5.trinn.

Simuleringen har blitt brukt med elever på 5. trinn i Nederland (alder 9-10) i en en-til-en situasjon. Når du bruker simuleringen i klassen din kunne du velge til å gjennomføre et praktisk eksperiment først, der du bruker et målebeger til å fylle opp glass av ulike former. La elevene måle, observere og begrunne hva som skjer med de forskjellige glass.
Derettet la elevene eksperimentere med simuleringen basert på tydelige oppgaver/spørsmål. Elevene bør oppfordres til å skrive ned funn og oppdagelser på et oppgaveark.

De fleste elevene i 5. trinn forstår prinsippet om økende og minkende hastighet men mangler vokabularet.  Etter å ha eksperimentert i små grupper kan du starte simuleringen på Smart tavlen og diskutere funnene. Her, vil elevene kunne lære å utvide sitt ordforråd og uttrykke hva de ser og tenker. Vokabularet: (økende/minkende)hastighet, volum, høyde, form, cola-flesjetid, timelapse, graf osv.
Etter eksperimentet og klassesamtalen bør elevene være i stand til å matche et glass (eller ei flaske) med en graf og vice versa, og til å forutse og tegne en graf, uten bruk av simuleringen, som tilhører et nytt glass/ei ny flaske.

Simuleringen kan bli brukt fra 5. trinn helt opp til 10. trinn avhengig av oppgaven og hvor mye hjelpestillas du gir.

Simuleringsprogrammet er tilgjengelig på nett som en HTML fil, men kan også bli lastet ned til off-line bruk.

Kjøp  Gratis
 Egnet for  PC
 Krever  nettleser + Java (prøv en annen nettleser hvis det ikke virker)

Balancing Act

Balancing Act er en App i Go-Labz prosjektet. Les mer om Go-Labz prosjektet og se på ressurser for realfag i barneskole opp til videregående skole.

I programmet Balancing Act utforsker elevene ved bruk av en balansevekt relasjon mellom vekt og posisjon av vekten på en balanse (avstanden av vekten fra midten av balansen). Du som lærer kan oppmuntre elevene til å finne fram regelen som ligger bak løsninger.

Programmet er en av mange simulasjoner innenfor PHET, som ble designed og utviklet av University of Colorado. Balancing Act kan brukes i på mellomtrinnet.

Balancing Act

Er elevene i stand til å finne fram regelen som gjør at de vet på forhånd hvor de skulle plassere vekten?

balance rule

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin, iPad
 Krever  browser

Tett på realfag

DiScoro gleder seg i ny realfagssatsning for perioden 2015–2018 og i den nye strategi utviklet ved Kunnskapsdepartementet

«Tett på realfag – for bedre læring og økt kompetanse i realfag»

Vi har tått noen temaer fra dokumentet «Tett på realfag» som passer utmerket med hvordan DiScoro jobber.

1. Vi må ta i bruk nye og mer varierte undervisningsmetoder.
2. Undervisningen preges av at læreren gjennomgår teori og viser eksempler som ligner på oppgavene i læreboka. Denne formen for undervisning gir lite rom for kognitivt utfordrende sammensatte problemstillinger. … I naturfag synes det å være mer varierte undervisningsformer enn i matematikk, særlig i forbindelse med at elevene utfører eksperimenter.

Kommentar: Ja, for eksempel hand-on, inquiry-basert learning som har visst å være en effektiv undervisningsmetode.
DiScoro mener at matematikk er like egnet til mer varierte undervisningsformer enn naturfag.  

3. Barn og uge skal få være utforskere i sin egen hverdag og erfare nytten av å bruke fagkunnskap og teknologi til å løse stadig mer avanserte problemer.
4.  …..behov for fordybning i læring. 

Kommentar: Helt enige fordypning betyr at elevene har forståelse, at de beholder kunnskaper og ferdigheter over tid , og at elevene er i stand til å anvende ferdigheter i andre situasjoner enn faget og skole (= Transfer).

5. Læremidler i matematikk mangler problemløsningsoppgaver.

Kommentar: Likevel kan også lærere lage gode oppgaver. Lærere kan være i stand til å indentifisere de ulike nivåer av kunnskap og de ulike nivåer av læring some foregår i klasserommet. Etterpå kan de opprette og endre oppgaver sånn at elevene må jobbe med problemløsningsstrategier som støtter dybdelæring.

6. Nåtidige elever må bidrar i løsning til de store utfordringen i livet og i verden.

Kommentar: Et stort mål som krever tverrfaglige aktiviteter. Kjennetegn av problemløsning i verden utenfor skolen er at problemer er aldri relatert til bare et fagområde. Problemer er problemer fordi de er komplekse, ustrukturerte …. «Tett på realfag» gir muligheter for å jobbe med nøyaktig denne nye type oppgaver i barnehage og på grunnskole.

 

DiScoro hjelper Realkommune med å implementere kontrete tiltak i skolene deres.

Sensorer: Coach og €Sense

Vanligvis introduserer bloggen gratis ressurser. Denne gangen skriver vi om en kombinasjon av programvare og maskinvare som er ikke gratis. Maskinvare og programvare ble utviklet ved Universitet av Amsterdam. Det handler om to programmer:

 • Coach er spesielt egnet til undervisning på vidergående skole;
 • €Sense har blitt utviklet for barneskole og kan brukes på ungdomsskole.

Coach har blitt et verktøy som blir også brukt på eksamen i realfag (physics) på videregående skole. For eksempel i Nederland.

Coach og €Sense inneholder sensorer og programvare som viser resultatene. Programmene og aktivitetene er basert på Inquiry-based learning og de aktivitetene som kan utføres gir elevene muligheter for å forske, eksperimentere og bli kjent med vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter. Viktigste er at programmene og Inquiry-based didaktikken forbedrer forståelse og øker interesse og motivasjon.

Vi tilbyr:

 • demonstrasjon og introduksjon for lærere i bruk av €Sense 
 • kurs i bruk av €Sense og Coach6 når du bestemmer å skaffe deg produktene
 • gestetime ved bruk av €Sense i klassen din
 • aktiviteter til elever som blir oversatt fra Engelsk på Norsk språk
 • €Sense og Coach produkter (maskinvare, programvare og aktiviteter)
Eksempel lydsensor EuroSense

Eksempel lydsensor EuroSense

Mer informasjon om produktene og ressurser finner du på nettsiden CMA-science.