realfag

Tall Ships Race 2015

logo TSRDiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning. Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

 

Vi tilbyr fire aktiviteter for elever på grunnskole rundt themaet Tall Ships Race 2015. Det kan være interessant for alle som vil introdusere elevene til noen kunnskaper i forhold til seiling nettopp før sommerferien.

 1. Knop: hvordan å lage knuter/knop, funksjon og bruk av ulike knop
 2. Signal Flags: Nautical signalling flags and phonetic alphabet.
 3. Navigasjon: kurs på kompass, strøm, kystfart, tidevann, gjenkjenne karakter av fyret osv
 4. Målenheter til sjøs: knop, nautisk mile, fot, grader, minutter og sekunder på kartet

Tall Ships Race 2015 kommer  fra Belfast til Ålesund og videre til Kristiansand og Aalborg.

Hva er Tall Ships Race?

Tall Ships Race Ålesund

Tall Ships Race Kristiansand

Du kan bestille:

 • Verksted for lærere om aktivitetene rundt Tall Ships Race og basert på Inquiry-based learning
 • Gjestelærer som vil lede aktiviteten i klasserommet og som tar med alt nødvendig materiell.

Du kan også laste ned oppgavene og bruke dem i klassrommet ditt.

Teknikk og Vitenskap på Barneskole (2)

logoDiScoro er i ferd med å utvikle et nytt prosjekt:

Elever/ barn på barneskole (aldersgruppe 10-12) utvikler interesse og kunnskaper for Teknikk og Vitenskap.

Det handler om:

 • Tilbud av aktiviteter hvor elevene kan utforske, erfare, utvide og utvikle
 • Tekniske, vitenskapelige og matematiske kunnskaper og ferdigheter
 • Gjennom praktiske og utfordrende prosjekter, oppgaver og opplevelser
 • Basert på didaktikken Inquiry-based learning, og Hands-on learning
 • For at både jenter og gutter blir interessert i vitenskap og teknikk og  får sjansen til å øke (praktiske) ferdighetene sine får de sine egne tilnærming
 • Barna er aktive, kreative og benytter ulike kunnskaper og ferdigheter i prosjektene

Vennligst hjelp oss: Gi ditt svar på pollen.

Hva synnes du er et godt navn for prosjektet?

 • DaVinci2020 – (Målet er at prosjektet værer i flere år.)
 • SaTseN – Akronym : Science and Technology i Norge
 • BaVissT – Akronym: Barn Vitenskap og Teknikk
 • VTB – Forkortelse av: Vitenskap og Teknikk på Barneskole

 

Resultatet fra pollen var DaVinci2020

Tankespørsmål: Målebeger

Tankespørsmål handler om oppgaver som trenger flere kunnskaper og ferdigheter fra elevene. Tankespørsmål trenger tenkning, forskning, argumentasjon, diskusjon, samarbeid. Tankespørsmål krever hjernekraft og det finnes ofte flere strategier for å løsne problemene.

Vi gir eksempler som kan brukes i klasserommet. Vi setter stor pris på at du legger inn et kommentar når du bruker oppgavene i klasserommet ditt. Med kommentarene dine kan vi forbedre oppgavene og informasjon om dem.

malebeger

Tema: Volum
Fagområde: Matematikk/Realfag
Nivå : 6 – 8 trinn

Last ned PDF med oppgaver og forslag til lærer: Tankespørsmål Målebeger.PDF
maatbeker_2

Tankespørsmål krever higher-order thinking skills. Tankespørsmål krever en annen innstilling og en adferdsendring både fra læreren og elevene. Du som lærer skulle veilede uten å gi informasjon om løsningsstrategi, uten å svare. Du kan veilede med spørsmål som gjør at elevene tenker på ulike veier, og med spørsmål som hjelper elevene å visualisere og argumentere videre. Elevene jobber vanligvis en god stund i små grupper med en oppgave.

Tankespørsmål: Idrett

Tankespørsmål handler om oppgaver som trenger flere kunnskaper og ferdigheter fra elevene. Tankespørsmål trenger tenkning, forskning, argumentasjon, diskusjon, samarbeid. Tankespørsmål krever hjernekraft og det finnes ofte flere strategier for å løsne problemene.

Vi gir deg eksempler som kan brukes i klasserommet. Vi setter stor pris på at du legger inn et kommentar når du bruker oppgavene i klasserommet ditt. Med kommentarene dine kan vi forbedre oppgavene og informasjon om dem.

Idrett

 • Tema: Idrett
 • Fagområde: Idrett + Realfag
 • Nivå : 8 – 10 trinn

Last ned PDF med oppgaver

Tankespørsmål Idrett lærer.PDF

Tankespørsmål Idrett elev.PDF

Tankespørsmål krever higher-order thinking skills. Tankespørsmål krever en annen innstilling og en adferdsendring fra både læreren og elevene. Du som lærer skulle veilede uten å gi informasjon om løsningsstrategi, uten å svare. Du kan veilede med spørsmål som gjør at elevene tenker på ulike veier, og med spørsmål som hjelper elevene å visualisere og argumentere videre. Elevene jobber vanligvis en god stund i små grupper med en oppgave.

Tankespørsmål: Arkimedes

Tankespørsmål handler om oppgaver som trenger flere kunnskaper og ferdigheter fra elevene. Tankespørsmål trenger tenkning, forskning, argumentasjon, diskusjon, samarbeid. Tankespørsmål krever hjernekraft og det finnes ofte flere strategier for å løsne problemene.

Vi gir deg eksempler som kan brukes i klasserommet. Vi setter stor pris på at du legger inn et kommentar når du bruker oppgavene i klasserommet ditt. Med kommentarene dine kan vi forbedre oppgavene og informasjon om dem.

kronerarkimedes

 • Tema: Arkimedes
 • Fagområde: Realfag
 • Nivå : 8 – 10 trinn

Last ned PDF med oppgaver

Tankespørsmål Arkimedes lærer.PDF

Tankespørsmål Arkimedes elev.PDF

Tankespørsmål krever higher-order thinking skills. Tankespørsmål krever en annen innstilling og en adferdsendring fra både læreren og elevene. Du som lærer skulle veilede uten å gi informasjon om løsningsstrategi, uten å svare. Du kan veilede med spørsmål som gjør at elevene tenker på ulike veier, og med spørsmål som hjelper elevene å visualisere og argumentere videre. Elevene jobber vanligvis en god stund i små grupper med en oppgave.