responseware

LearnLab

LearnLab er et nettbasert presentasjonsprogram som gjør det mulig for lærere og forelesere å kombinere PowerPoint-presentasjoner med interaktive spørsmål. Det er enkelt å laste opp og å organisere PowerPoint lysbilder. Du kan legge til interaktive spørsmål du ellers ville ha opprettet med et Student Response System som; Socrative, Mentimeter, Smart Notebook Response System, eller Kahoot.

Fordelen av LearnLab at en ikke behøver å bytte mellom to programmer: et for innhold og et for interaktive spørsmål.

LearnLab tilbyr ni ulike formater for innhold. Grunnleggende innholdet lastes opp fra PowerPoint-presentasjoner, de andre åtte er vist nedenfor.

Fordeler av LearnLab over Socrative and Mentimeter

 • Kombinerer PowerPoint (1) innhold, og (2) samhandling gjennom spørsmål og respons i et program.
 • LearnLab kombinerer variasjonen av spørsmål og visualisering av respons av begge to programmer: Socrative and Mentimeter.
 • LearnLab tilbyr to-steg interaktivitet, nemlig først spørsmål og respons og deretter kan deltakerne kaste sine stemmer eller ‘like’.
 • Nye multi-media funksjoner er tilgjengelig som for eks. deltakere kan laste opp et bilde som deretter kan bli vurdert av alle deltakere.

Ulemper eller begrensninger av LearnLab

 • Redigere innhold for eks. font og layout er veldig begrenset.
 • Det er umulig å vise et bilde samtidig med et spørsmål.
 • Videoer som ble inkludert i PowerPoint-presentasjoner fungerer ikke lengre. Det betyr en må opprette nye ‘steg’ i LearnLab med video.
 • Du mister alle animasjoner, lenker osv som blir opprettet i PowerPoint-presentasjon.
 • Du har ingen kontroll over hvordan du stopper og lukker en LearnLab-økt. Du kan starte en økt men det er uklart hvilken lab-økt du har aktivert, og hvordan du deaktiverer den.
 • Deltakere kan ikke slette økter sjøl. Økter forblir synlige.
 • Deltakere må bruke nettleseren for å delta i en økt. LearnLab har ingen App som Socrative for de som deltar.
 • LearnLab ikke gir mulighet til å la deltakerne jobbe gjennom spørsmål i eget tempo.

Konklusjon:

LearnLab er et fint og brukbar program for foredragsholdere, fordi det kan øke samhandling og deltakelse. For bruk i et klasserom er det viktig å være bevisst seg at programmet støtter lærer-sentrert læring, ikke elev-sentrert læring.

Socrative – Responseware

Socrative er et av de best kjente responsevare programmene i verden. En lærer eller en presenter starter en Quiz på datamaskinen sin. Studenter åpner programmet på datamaskinene, nettbrettene eller smartphonene sine. Studentene ser spørsmål og kan svar. Resultatene vises grafisk til læreren.

Socrative er egnet til alt fra barneskole til universitet. Socrative kan brukes for å teste kunnskaper eller ferdigheter, men også for å engasjere studenter for eks. gjennom tankespørsmål, diskusjon eller om beholdning av kunnskap i publikum.

socrative1

DiScoro tilbyr kurs i bruk av responseware, som Socrative og Kahoot, og i laging av ulike spørsmål. Den største utfordringen er å opprette spørsmål og svar som er kort men som krever tenkning og hjernekraft.

Funksjoner og vurdering

 • Socrative har flere opsjoner: Quiz, ett spørsmål, eller Space Race (competition).
 • Bruk av Socrative er lett.
 • Bruk av Socrative tar ikke mye tid.
 • Socrative tilbyr Multiple-choice spørsmål med ett eller flere riktige svar.
 • Socrative tilbyr muligheten for å legge inn et åpent spørsmål, sånn at deltakere skriver sitt eget svar.
 • Du kan velge student-paced eller teacher-paced quiz.
 • Du kan legge inn tilbakemelding eller hints som vises etter student har sendt inn sitt svar.
 • Du kan legge til et bild til et spørsmål men det er ikke nodvendig.
 • Studentene trenger ikke være på samme stedet, fordi når de åpner programmet vises spørsmål og studentene kan svar uansett hvor de er.
 • Programmet Socrative funker ikke altid bra med bilder på en smartphone.
Socrative results

Oversikt resultatene

Socrative results2

Zoom inn på resultatene av et åpent spørsmål for diskusjon. Vises med eller uten navn.

Det finnes flere opsjoner og funksjoner i tillegg som du skulle sjekke ut.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  Datamaskin, iPad, Android nettbrett, SmartPhone 
 Krever   browser på lærerens datamaskin

Kahoot – Responseware

Kahoot er et av de mest kjente responseware programmene i Norge. Læreren starter en Quiz på datamaskin og viser spørsmål på en stor skjerm eller en digital tavle. Alle elever i klasserommet svarer ved bruk av et digitalt verktøy (datamaskin, nettbrett, smartphone). Resultatene vises grafisk men elevene er anonymt.

Kahoot egner seg for  bruk på barne- og ungdomsskole for eksempel til å teste om elevene husket hva, eller om elevene har forstått hva du har undervist. Det kan også brukes til beholdning av hva elevene allerede vet om et nytt emne.

DiScoro tilbyr kurs i bruk av responseware, som Kahoot, Socrative, og i laging av ulike spørsmål.

Presentasjon av spørsmål på tavle

Presentasjon av spørsmål

Funksjoner og vurdering

 • Kahoot tilbyr to opsjoner: Quiz og Survey. Et spørsmål i en Quiz krever ett riktig svar. En Survey har ikke feil eller riktig svar.
 • Elevene synes Kahoot er gøy.
 • Bruk av Kahoot er lett.
 • Bruk av Kahoot tar ikke mye tid i timene. Etter første gang kan du bruke Kahoot i 5 eller 10 minuter.
 • Kahoot tilbyr bare Multiple-choice spørsmål. Det er ikke mulig å skrive ditt eget svar.
 • Elever må altid svar under tidspresse: maks tid for å svare er 3 min. Vi synes det er ganske kort tid og betyr at spørsmålene kan ikke være vanskelig og kan ikke diskuteres.
 • Kahoot bruker et bild med hvert spørsmål. Hvis du slipper å legge inn et bild, da kommer Kahoot opp med et eget bild. Derfor er det lurt å legge inn ditt eget bild.
 • Du vil oppleve at hvis du ikke slår av lyden, får programmet mye bråk.
Kahoot survey question

Presentasjon av spørsmål på tavle

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  Datamaskin, iPad, Android nettbrett, SmartPhone 
 Krever   browser på lærerens datamaskin

Turning Lectures into Learning

Clicker Technology (eller Responsevare) gjør det mulig for foreleser å samhandle med alle studenter i en stor gruppe på en forelesningssal. I et klasserom kan man bruke Clicker Technology for å aktivere alle elevene, for å sjekke kunnskaper, ferdigheter, og forståelse.

socrative screenshot question1

Forelesning kan bli Aktiv Læring ved bruk av Clicker Technology og smart spørsmål. Clicker Technology gir muligheten til å legge inn spørsmål på nett. Etterpå kan studenter sende inn svar ved bruk av PC, nettbrett eller smartphone. Resultater vises umiddelbart og ofte grafisk på skjermen. Hvis man vil forbedre læringsutbytte så trenger du gode kunnskaper for å skape spørsmål som gjør at studenter tenker, forstår og diskuterer.

Prof. Eric Mazur har jobbet med forskning i dette området. Se på en av hans interessante forelesninger på nett. Turning Lectures into Learning

DiScoro tilbyr en ‘Clicker Technology/Responsevare’ workshop. Du lærer bruk av teknologi og du anvender didaktiske kunnskapene dine.