responseware

Socrative – Responseware

Socrative er et av de best kjente responsevare programmene i verden. En lærer eller en presenter starter en Quiz på datamaskinen sin. Studenter åpner programmet på datamaskinene, nettbrettene eller smartphonene sine. Studentene ser spørsmål og kan svar. Resultatene vises grafisk til læreren.

Socrative er egnet til alt fra barneskole til universitet. Socrative kan brukes for å teste kunnskaper eller ferdigheter, men også for å engasjere studenter for eks. gjennom tankespørsmål, diskusjon eller om beholdning av kunnskap i publikum.

socrative1

DiScoro tilbyr kurs i bruk av responseware, som Socrative og Kahoot, og i laging av ulike spørsmål. Den største utfordringen er å opprette spørsmål og svar som er kort men som krever tenkning og hjernekraft.

Funksjoner og vurdering

 • Socrative har flere opsjoner: Quiz, ett spørsmål, eller Space Race (competition).
 • Bruk av Socrative er lett.
 • Bruk av Socrative tar ikke mye tid.
 • Socrative tilbyr Multiple-choice spørsmål med ett eller flere riktige svar.
 • Socrative tilbyr muligheten for å legge inn et åpent spørsmål, sånn at deltakere skriver sitt eget svar.
 • Du kan velge student-paced eller teacher-paced quiz.
 • Du kan legge inn tilbakemelding eller hints som vises etter student har sendt inn sitt svar.
 • Du kan legge til et bild til et spørsmål men det er ikke nodvendig.
 • Studentene trenger ikke være på samme stedet, fordi når de åpner programmet vises spørsmål og studentene kan svar uansett hvor de er.
 • Programmet Socrative funker ikke altid bra med bilder på en smartphone.
Socrative results

Oversikt resultatene

Socrative results2

Zoom inn på resultatene av et åpent spørsmål for diskusjon. Vises med eller uten navn.

Det finnes flere opsjoner og funksjoner i tillegg som du skulle sjekke ut.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  Datamaskin, iPad, Android nettbrett, SmartPhone 
 Krever   browser på lærerens datamaskin

Kahoot – Responseware

Kahoot er et av de mest kjente responseware programmene i Norge. Læreren starter en Quiz på datamaskin og viser spørsmål på en stor skjerm eller en digital tavle. Alle elever i klasserommet svarer ved bruk av et digitalt verktøy (datamaskin, nettbrett, smartphone). Resultatene vises grafisk men elevene er anonymt.

Kahoot egner seg for  bruk på barne- og ungdomsskole for eksempel til å teste om elevene husket hva, eller om elevene har forstått hva du har undervist. Det kan også brukes til beholdning av hva elevene allerede vet om et nytt emne.

DiScoro tilbyr kurs i bruk av responseware, som Kahoot, Socrative, og i laging av ulike spørsmål.

Presentasjon av spørsmål på tavle

Presentasjon av spørsmål

Funksjoner og vurdering

 • Kahoot tilbyr to opsjoner: Quiz og Survey. Et spørsmål i en Quiz krever ett riktig svar. En Survey har ikke feil eller riktig svar.
 • Elevene synes Kahoot er gøy.
 • Bruk av Kahoot er lett.
 • Bruk av Kahoot tar ikke mye tid i timene. Etter første gang kan du bruke Kahoot i 5 eller 10 minuter.
 • Kahoot tilbyr bare Multiple-choice spørsmål. Det er ikke mulig å skrive ditt eget svar.
 • Elever må altid svar under tidspresse: maks tid for å svare er 3 min. Vi synes det er ganske kort tid og betyr at spørsmålene kan ikke være vanskelig og kan ikke diskuteres.
 • Kahoot bruker et bild med hvert spørsmål. Hvis du slipper å legge inn et bild, da kommer Kahoot opp med et eget bild. Derfor er det lurt å legge inn ditt eget bild.
 • Du vil oppleve at hvis du ikke slår av lyden, får programmet mye bråk.
Kahoot survey question

Presentasjon av spørsmål på tavle

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  Datamaskin, iPad, Android nettbrett, SmartPhone 
 Krever   browser på lærerens datamaskin