ressurser

The World Atlas App

logo atlas AppThe World Atlas App er er en omfattende didaktiske app for geografi. Plasseringskart, flagg og data for mer enn 240 land og territorier i verden er tilgjengelige. Data fra wikipedia er koblet til Appen. Appen egner seg for elever på ungdomsskole og videregående skole.

Gratis versjonen tilbyr politiske kart med regionale deler og omfattende økonomiske og statistiske data til alle afrikanske land. For omfattende informasjon for alle land i verder og en komplett Quiz funksjon, må du kjøpe hele versjonen.

Se også på Maps of the World, som er egnet til elever i grunnskolen.

 

 Kjøp  Basic version : Gratis

 Full version :  30 nok (approx.)

 Egnet for  iPhone, iPad, Google Play/Android
 Krever  iOS 9.0 eller høyere, Android 4.1 eller høyere

Mønster problemer

Mønster problemer er et relativt nytt fenomen i matematikk undervisning. Mønstre problemer kan bli brukt både i grunnleggende algebra på barneskole og i algebra på ungdsoms- og videregående skole. På barneskole argumenterer utforsker elevene om hvordan figurene vokser. Elevene søker etter en beskrivelse av hvordan figuren eller mønsteret vokser ved hjelp av ordformler. På ungdoms- og videregående skole blir elevene oppmuntret til å finne fram formler ved bruk av symboler for variabler.

tall numbers
To applets fra Freudenthal Instituttet gjør det lett til å eksperimentere med mønstre problemer:
Spotting number problems, hvis du ønsker at elevene jobber med gitte mønstre.
Spotting numbers, hvis du ønsker at elevene designe sine egne mønstre.
Introduser et mønster til klassen din og først spør elevene til å se på mønsteret. Deretter spør dem : Hvordan ser du at mønsteret vokser?

Til eksemplet nedenfor vi har brukt applet Spotting Numbers og farget i gult de ulike visningene elevene kunne ha på hvordan mønsteret vokser.

Deretter kan elevene for eks. utforske:

 • Med hvor mange prikker vokser figuren?
 • Hva med 20. eller 50. figur? Hvor mange prikker trenger du da?
 • Hvor mange prikker er på bunnen?
 • Kan du beskrive en regel for vekst av figuren?
 • Kan du gi en formel for figur n ?

Informasjon om dataprogrammene: Spotting numbers and Spotting number problems. Se på blogpost Perler på en snor- Early algebra for flere mønster problemer.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin
 Krever  nettleser, JAVA

Tall Ships Race 2015 : Knots

logo TSR
DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning. Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

Se på Tall Ships Race for introduksjon og lenker.

Du finner noen oppgaver med themaet Knop.

Se på nettsiden om Knots (knop/knute). Vi skal jobbe med  Basic Knots og Boating Knots.

Oppgave 1: Lag noen av de knopene ved hjelp av animasjonene.

 • Klikk på bildet for å se hvordan en lager denne knopen.
 • Først prøv de knopene på Basic Knots : Square Knot, Sheet Bend, Figure of 8 Knot, Slip Knot.
 • Etterpå prøv å lage knopene fra Boating Knots for eksempel: Stopper Knot, Bowline (= the king of knots), Clove Hitch.

paalsteek ea steken

Oppgave 2: Kategoriser de ulike knoper fra Basic Knots og Boating Knots i dine egne grupper.

 • Det kan blir flere kategorier eller sub-kategorier.
 • Beveg musa over bildet for å se forklaringen når en bruker denne knopen.
 • Tenk for eksempel på hva du trenger for å lage knopen.

Oppgave 3: Lag ei lista av knoper og navn på norsk.

 • Du kan velge om du lager bilder + ord på norsk eller ei lista på engelsk og norsk.
 • Bruk for eksempel nettsiden om knuter fra Kristansand Sjø eller fra Speiderne

Oppgave 4: Diskuter spørsmålene og skriv ned deres svar sånn at du kan presentere det.

 • Hvorfor skal en bruke en kjent knop og ikke lage din egen knute?
 • Hva er meningen med disse knopene?
 • Hva kjennetegner en god knop?

Oppgave 5: Hvilken knoper skulle du bruke for å rigge og fortøye båten?

 • Bruk en liten seilbåt. Det kan være en Optimist, Pirat, Laser eller et modell av en båt.

optimist

Last ned:

Tall Ships Race 2015: Signal Flags

logo TSRSee Tall Ships Race for an introduction and links.

SIGNAL FLAGS is the second activitiy within the theme Tall Ships Race. This blog is in English as the subject is international and therefore contains so many English words.

Introduction:
Language can be spoken and written, but there are many other forms of language and communication. Many of them make use of universal codes:

 • Morse
 • Maritime Signal Flags
 • Braille
 • Buoys at sea

We will focus on the maritime signal flags. Every letter in the alphabet and evey number 0-9 has a flag. This way you can create and spell words using these flags. However, out at sea it would be too cumbersome and time consuming to send messages to other ships while spelling whole words or even sentences with flags. Therefore, every flag also respresents a signal or in other words a message. For example if the crew on a ship hoists the T-flag they send out the signal  «Keep Clear».
The combination of two flags gives another set of messages. See BoatSafe.com or SailorsChoice.com.
Additionally. the flags are being used in regattas to signal the start and to signal a fault.

Task 1: Make the words ‘Tall Ships Race’ with the (maritime signal) flags below.

vlaggen TSR

 • Before you look up  which letter the flags represent, you can group the flags into two groups. What are the two groups?
 • Use the internet to find out which letter the flags represent.

Task 2: Make your own name using the nautical flags.

Task 3: Design your own signalling flag using the rules given on the website BoatSafe.com

 • Explain the choices you have made in the design.
 • Add a signal/message to your flag.

Task 4: (Work in pairs) Make a short conversation using the flals. For example a question and reaction.

Alpha Bravo

Introduction: 
When spelling words and thus using the letters of the alphabet in communication on board, at sea, in the air and in the army, people use the phonetic alphabet. The phonetic alphabet can be found on the pages on flags: BoatSafe.com and SailorsChoice.com.

Task 5: Spell your name using the phonetic alphabet.

Task 6: Explain why this alphabet has been developed and why it is being used?

Task 7: (Group task)

Spell the name of someone in your group without looking at that person. If the person hears his/her name he/she takes over and starts spelling the name of someone else. If nobody reacts, you spell another name from someone in your group.

Aternatively: Spell a difficult word and let others react by saying or writing the word you spelled.

Download: Tasks on Signaling Flags