ressurser

Rijksmuseum Amsterdam

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

Rijksmuseum logo App

Rijksmuseet i Amsterdam har mange av verdens fineste mesterverk og forteller spennende historier. Over 8000 skatter vises i 80 utstillingsrom og forteller historien om 800 år kunst og historie. En reise gjennom tid, som spenner over 1,5 kilometer, går fra middelalderen til i dag.

Guidet av denne offisielle Rijksmuseum Appen, kan du bla gjennom Rijksmuseum’s kunstverker i noen spesiell rekkefølge og bli kjent med kunstverker. Ruter på Appen kan brukes når du besøker museet men også for å oppleve og se på malerier hjemme eller i klasserommet. Turen kan tas på engelsk eller tysk. I tillegg kan du bla gjennom hele kolleksjonen på Rijksmuseum’s nettsiden eller på Appen.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.


Information om Appen:

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  iPad, Android nettbrett, SmartPhone 
 Krever  IOS 4.0, Android

Flipping the Classroom – Omvendt Undervisning

The-flipped-classroom-300x234Flipping the Classroom eller Omvendt Undervisning handler om at læreren flytter teoriundervisning eller instruksjon hjem. Elevene får instruksjon ved hjelp av videoer. Pedagogiske filosofien bak Omvendt Undervisning er at elevene lærer bedre når de er aktive og helst aktive sammen. I stedet for instruksjon fra læreren i timene, forbereder elevene seg på timene med å se på instruksjonen flere ganger. Det betyr at læreren og elevene får sjanse og tid i klassen for å diskutere, jobbe med fagstoffet i projekter og utvikle høyere kunnskaper.

Khan Academy

De best kjente samling av instruksjonsvideoer er Khan Academy. En man, Salman Khan begynnte å instruere nevoen sin ved bruk av videoer for å undervise ham om matematikk.

Khan Academy er nå en stor organisasjon med videoer i flere fagområder som brukes for gratis undervisning og instruksjon over hele verden.

Du kan lage dine egne videoer med instruksjon, men det tar mye tid og krever dyktige kunnskaper bade i teknologi og didaktikk. Det er lettere og smartere at du begynner med ressurser som er allerede tilgjengelig på nett.

Du kan bruke videoer fra Khan Academy som er på Engelsk.
Nedenfor ser du videoer/ressurser på norsk. Vi støtter deg gjerne med å utvikle omvendt undervisning i klasserommet ditt og i fagområdet ditt.

Drivhuseffekten  Naturfag  trinn 8 – 10
 Vannkraft og Vindkraft  Naturfag  trinn 7 – 9
 Slik opstår en Tsunami  Naturfag/Geografi  trinn 5 – 8
 Isbreesimulator  Naturfag/Geografi  trinn 5 – 8

Se artikkelen om Flipping the Classroom.

Socrative – Responseware

Socrative er et av de best kjente responsevare programmene i verden. En lærer eller en presenter starter en Quiz på datamaskinen sin. Studenter åpner programmet på datamaskinene, nettbrettene eller smartphonene sine. Studentene ser spørsmål og kan svar. Resultatene vises grafisk til læreren.

Socrative er egnet til alt fra barneskole til universitet. Socrative kan brukes for å teste kunnskaper eller ferdigheter, men også for å engasjere studenter for eks. gjennom tankespørsmål, diskusjon eller om beholdning av kunnskap i publikum.

socrative1

DiScoro tilbyr kurs i bruk av responseware, som Socrative og Kahoot, og i laging av ulike spørsmål. Den største utfordringen er å opprette spørsmål og svar som er kort men som krever tenkning og hjernekraft.

Funksjoner og vurdering

 • Socrative har flere opsjoner: Quiz, ett spørsmål, eller Space Race (competition).
 • Bruk av Socrative er lett.
 • Bruk av Socrative tar ikke mye tid.
 • Socrative tilbyr Multiple-choice spørsmål med ett eller flere riktige svar.
 • Socrative tilbyr muligheten for å legge inn et åpent spørsmål, sånn at deltakere skriver sitt eget svar.
 • Du kan velge student-paced eller teacher-paced quiz.
 • Du kan legge inn tilbakemelding eller hints som vises etter student har sendt inn sitt svar.
 • Du kan legge til et bild til et spørsmål men det er ikke nodvendig.
 • Studentene trenger ikke være på samme stedet, fordi når de åpner programmet vises spørsmål og studentene kan svar uansett hvor de er.
 • Programmet Socrative funker ikke altid bra med bilder på en smartphone.
Socrative results

Oversikt resultatene

Socrative results2

Zoom inn på resultatene av et åpent spørsmål for diskusjon. Vises med eller uten navn.

Det finnes flere opsjoner og funksjoner i tillegg som du skulle sjekke ut.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  Datamaskin, iPad, Android nettbrett, SmartPhone 
 Krever   browser på lærerens datamaskin

Kahoot – Responseware

Kahoot er et av de mest kjente responseware programmene i Norge. Læreren starter en Quiz på datamaskin og viser spørsmål på en stor skjerm eller en digital tavle. Alle elever i klasserommet svarer ved bruk av et digitalt verktøy (datamaskin, nettbrett, smartphone). Resultatene vises grafisk men elevene er anonymt.

Kahoot egner seg for  bruk på barne- og ungdomsskole for eksempel til å teste om elevene husket hva, eller om elevene har forstått hva du har undervist. Det kan også brukes til beholdning av hva elevene allerede vet om et nytt emne.

DiScoro tilbyr kurs i bruk av responseware, som Kahoot, Socrative, og i laging av ulike spørsmål.

Presentasjon av spørsmål på tavle

Presentasjon av spørsmål

Funksjoner og vurdering

 • Kahoot tilbyr to opsjoner: Quiz og Survey. Et spørsmål i en Quiz krever ett riktig svar. En Survey har ikke feil eller riktig svar.
 • Elevene synes Kahoot er gøy.
 • Bruk av Kahoot er lett.
 • Bruk av Kahoot tar ikke mye tid i timene. Etter første gang kan du bruke Kahoot i 5 eller 10 minuter.
 • Kahoot tilbyr bare Multiple-choice spørsmål. Det er ikke mulig å skrive ditt eget svar.
 • Elever må altid svar under tidspresse: maks tid for å svare er 3 min. Vi synes det er ganske kort tid og betyr at spørsmålene kan ikke være vanskelig og kan ikke diskuteres.
 • Kahoot bruker et bild med hvert spørsmål. Hvis du slipper å legge inn et bild, da kommer Kahoot opp med et eget bild. Derfor er det lurt å legge inn ditt eget bild.
 • Du vil oppleve at hvis du ikke slår av lyden, får programmet mye bråk.
Kahoot survey question

Presentasjon av spørsmål på tavle

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  Datamaskin, iPad, Android nettbrett, SmartPhone 
 Krever   browser på lærerens datamaskin

Tankespørsmål: Facebookvenner

Tankespørsmål handler om oppgaver som trenger flere kunnskaper og ferdigheter fra elevene. Tankespørsmål trenger tenkning, forskning, argumentasjon, diskusjon, samarbeid. Tankespørsmål krever hjernekraft og det finnes ofte flere strategier for å løsne problemene.

Vi gir deg eksempler som kan brukes i klasserommet. Vi setter stor pris på at du legger inn et kommentar når du bruker oppgavene i klasserommet ditt. Med kommentarene dine kan vi forbedre oppgavene og informasjon om dem.

facebookvenner oppgave

Facebookvenner teacher.PDF

Tankespørsmål krever higher-order thinking skills. Tankespørsmål krever en annen innstilling og en adferdsendring fra både læreren og elevene. Du som lærer skulle veilede uten å gi informasjon om løsningsstrategi, uten å svare. Du kan veilede med spørsmål som gjør at elevene tenker på ulike veier, og med spørsmål som hjelper elevene å visualisere og argumentere videre. Elevene jobber vanligvis en god stund i små grupper med en oppgave.