simulation

Simulering av klimaendring

klimaat-temperatuur-maksPå klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Paris Avtalen trer i kraft i 2016 og land forforpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp slik at det skal ikke bli mer enn 2 grader varmere, og helst ikke mer enn 1,5

Klimaendring og energiomstilling er komplekse utfordringer. Simulering Climate Interactiv gjør deg i stand til å simulere mange faktorer og se resultatet av politikken. Det er ganske avslørende å se hvor mye CO2 utslippreduksjon er nødvendig for å redusere temperaturendring til 1,5 eller 2 grader Celcius.
C-Learn simulation

C-Learn, C-Roads and EN-Roads are three simulations from Climate Interactive organization, based on systems dynamics modeling from MIT.

Disse simuleringer gjør det mulig for lærere, lektorer, studenter og politikkere til å se sammenheng, spille ut scenarier, og se hva som fungerer for å løse de større utfordringene vi står overfor: klimaendring og ren energi.

Simuleringene gjør deg i stand til å sette opp og sammenligne mange Hva om ….? scenarier. Climate Interactive nettisden tilbyr tilbyr opplæringsvideoer om hvordan du bruker verktøyene.

  • C-Learn  er den enkle versjonen av C-Roads og tilgjengelig på nett (online).
  • C-Roads er klimasimuleringen som må lastes ned.
  • EN-Roards er simuleringen på Energy transition and climate goals.

Målgruppe: policy makers, lektorer, studenter på universitetet.
C-Learn kan sikkert bli brukt på videregående skole.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for   iPad, dfatamaskin
 Krever  nettleser (helst Chrome)
Note: the downloads give security warnings.

The Moving Man

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning.
Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.

Applet The Moving Man er en simulering. Den gir elevene muligheten til å eksperimentere, utforske og lære om posisjon, bevegelse, hastighet og akselerasjon. Bevegelsene av mannen er plottet i diagrammer (grafer).

  • Flytt den lille mannen frem og tilbake med musa og programmet plotter hans bevegelsene.
  • Sett posisjon, hastighet og/eller akselerasjon, og la simuleringen flytte mannen for deg.

Moving man 1

Læringsmål

  • Interpretere, forutse diagrammer av posisjon, hastighet og akselerasjon.
  • Beskriv, gjør rede for og argumenter om diagrammer.

Hvis du registrerer deg som bruker (lærer) på PHET nettsiden , da vil du få adgang til informasjon for lærere. Nettsiden tilbyr eksempler av oppgaveark for elevene på ulike nivåer.

Elevene kan lage et diagram som passer en histori, eller fortelle en histori som passer diagrammet. I starten sett fokus på ett diagram på mellomtrinnet barneskole. For eksempel: Hva er historien bak diagrammet?

Ikke undervurder kompleksitet av bare det første diagrammet. Det viser en tidslinje, posisjon, negative tall, og en mann som dekker en avstand.

Moving man 2

 Kjøp  gratis
 Egnet for  datamaskin
 Krever  nettleser, JAVA

Balancing Act

Balancing Act er en App i Go-Labz prosjektet. Les mer om Go-Labz prosjektet og se på ressurser for realfag i barneskole opp til videregående skole.

I programmet Balancing Act utforsker elevene ved bruk av en balansevekt relasjon mellom vekt og posisjon av vekten på en balanse (avstanden av vekten fra midten av balansen). Du som lærer kan oppmuntre elevene til å finne fram regelen som ligger bak løsninger.

Programmet er en av mange simulasjoner innenfor PHET, som ble designed og utviklet av University of Colorado. Balancing Act kan brukes i på mellomtrinnet.

Balancing Act

Er elevene i stand til å finne fram regelen som gjør at de vet på forhånd hvor de skulle plassere vekten?

balance rule

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin, iPad
 Krever  browser

Elektrisitet simulering

Selv om å eksperimentere med ekte gjenstander er best, kan det være en alternativ å bruke en simulering for å lage strømkrets. Vi introduserer to ulike programmer.

  1. Circuit Construction (DC) har fordelen at det viser retning av strøm. Allikevel er det litt rart at det mangler en sikring (fuse). Circuit Construction fra PHET, University of Colorado.
  2. Electrical Circuit Lab viser gjenstandene litt mer symbolisk. Den har en sikring men viser ikke retning av strømmen. Electrical Circuit Lab fra GoLabz, University of Twente.

Programmene er egnet for 5. til 8. trinn.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for  datamaskin
 Krever Electrical circuit Lab krever nettleser

Circuit construction krever fortsatt JAVA og må lastes ned før en kan bruke programmet

Design Bridges

The Bridge Designer program is part of the Bridge Design Contest for civil engineers. The program enables students to design bridges, test the design, and analyse the test results. Both construction and costs are important factors. The design is part of a contest among students, but can also be used without participation in the contest. After the design a simulation of a truck crossing the designed bridge can be viewed.

The software Bridge Designer (2015) can be downloaded for free and is different for every new yearly contest.

The design requires a set of choices that influence the overall construction, the architecture, the costs. Thereafter the details have to be designed choosing from multiple options in terms of number of joints and supports, type of material etc.

Apart from use at university level among (civil)engineering students, the program could also be used as a tool to prepare a design of a bridge at secondary school level. Hereby, the tool could be used as an intrioduction. The program visualises the different type of constructions used in building bridges and their names.


Despite the high level of data and complexity of the designs you can make, is Bridge Designer  a highly interactive and intuitive program.

 Purchase  Free
 Hardware  PC, Mac
 Requirements  Java