skoleutvikling

Student Ownership of Learning (SOL)

Eleveierskap av Læring

Vil du som rektor på skolen jobbe med økt elevstyring og eierskap av læring? Da kan du bruke et brettspill for å identifisere ståsted og ønsket mål og utvikling i samspill med kollegaer, foereldre og elever. Resultat er innsikt i verdier av personalet og elevene, samt utvikling av en visjon for skolen. Den kan bli brukt til å utvikle skolen og til formulering av en strategi.

Brettspillet, SOL, er utviklet i Nederland og ble oversatt til flere ulike språk (engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, arabisk, norsk …). Mer informasjon finner du på …..

Brettspillet SOL bygger på en taxonomy av eierskap av skoler. Basert på resultatene fra spillet dannes et bilde av skolens ståsted og ønsket nivå av eierskap de vil oppnå. Nedenfor en kort beskrivelse av taksonomien.

Når spillere (lærere, elever, administrasjon eller foreldre) spiller SOL spillet blir de spurt om å vurdere ulike utsagn, velge et utsagn og begrunne valget.

To eksempler av kort til elever og til lærere.

Bestilling av spillet inkludere kjøp av minst tre brettspill og veiledning av en pedagog som er opplært i bruk av spillet, filosofien bak spillet og analysen av resultater.

Forskningsresultater blir jevnlig formidlet på ulike vitenskapelige konferanser.