SMART Board

SMART Board kurs voksenopplæring Lillesand

Det var spennende for meg da jeg holdt et kurs for lærere som underviser i norsk. Min Norsk er ikke feilfri etter 7 måneden i Norge. Likevel deltakere var vernøyd med språket mitt.

Rektoren har sagt meg at lærerne har allerede erfaring og trenger påfylling. Heldigvis, jeg begynner altid med repetisjon av ferdigheter fordi noen lærere hadde ingen erfaring. Etter tre timer syv lærerne sa at de lærte mye. En av lærerne lærte ikke so mye, men han har allerede vært i forskjellige kurser med fokus på matematikk. En av lærerne sa at hun var glade at vi hadde noen tekniske problemer i begynnelse, fordi «det kan kjer alle, selv en expert, og det var godt a se hvordan man kan løse denne problemene.»

SMART Board kurs Hønefoss ungdomsskole

Gjennom en internettgruppe fikk jeg kontakt med rektoren på en ungdomsskole i Hønefoss. Hun spurte om opplæring for alle lærere. Kurset må være på begynnersnivå. Desverre fikk jeg bare to timer med hver gruppe. Deltakerne var veldig motivert og vi klarte å gjøre mye i kort tid. Noen følte det var ikke nok tid men de planlagte å samarbeide mer med kollegaene sine for å lære mer fra hverandre.

Feedback fra rektore Tone Sandvik: «Fornøyde lærere gir tilbakemeldinger om et godt kurs og er klare til å ta fatt på egne læringskurver.»

Foss i Hønefoss

Foss i Hønefoss

SMART Boardkurs EOSØR Kristiansand

EOSØR Kristiansand deltok på den første kurs i bruk av interaktiv tavle. EOSØR gir opplæring i elektrofag. De hadde første kurset i bruk av SMART Board og har allerede mange ideer for det neste skoleåret. Nye elever vil ha undervisning i leksjoner fra lærerne, som bruken denne teknologien intensivt. I juli vil de ha det andre kurset og lære over bruk av responseware i klasserommet.

Bruk av SMART Board i Matematikk

UiA (Universitetet i Agder) arrangerte en Show & Tell workshop om bruk av SMART Board og SMART Notebook i matematikk klasser.

Matematikk lærerutdannere og forskere delter sin kunnskap og kompetanser om hvordan SMART Board og SMART Notebook kan brukes til å aktivere elevene. Programvaren brukes til å visualisere og manipulere objekter som brukes i matematiske oppgaver. Eksempler demonstrerte hvordan kategorisering oppfordrer studenter til å tenke på matematiske problemer på en annen måte.

Denne bildekrusellen krever javaskript.