utforskning

Kikkeboks og syns-linjer

Kikkeboks er en aktivitet innenfor prosjektet DaVinci barnehage. Vi har gjennomført aktiviteten på to barnehager med barn i 4-5 alderen. Aktiviteten er også passende til 1. og 2. trinn på barneskole. Den handler om å eksperimentere med syns-linjer ved bruk av en kikkeboks med hull, og et lite speil.

Begreper
syns-linjer, speiling, refleksjon, posisjon.

Ordforråd
i sikte, synlig, usynlig, ute av syne, skjult, posisjon, syns-linje, (sikte-linje), rett linje, hjørne, bak, foran, ved siden av, rundt hjørnet …

Bakgrunn
Synslinje er den linje som går fra øyet til en gjenstand en ser på. Når en bruker et speil kan synslinjen bli speilt tilbake eller ført videre til et annet sted avhengig av vinkelen en ser mot speilet. Barna ikke trenger å vite om vinkler men hvis de kommer med ordet sjøl kan de bruke det.
Selv om geometri på barneskolen starter med 2D figurer er det vanskeliger å fortså for barna enn 3D figurer. 3D verden er nærmere barna enn 2D verden.  2D er ofte en representasjon av 3D verden.
Mer om syns-ligner finner du på artikkelen
Bustang et al. (2016) Developing a Local Instruction Theory for Learning the Concept of Angle through Visual Field Activities and Spatial Representations, International Education Studies. Vol.6(8), p58-70 2013.

Er du interessert i opplegget? Vennligst ta kontakt.

Blir du med?
DiScoro tilbyr barnehager og barneskoler en workshop hvor flere DaVinci aktiviteter blir presentert. Hvis ønskelig blir gjestetimer med barna/elevene gjennomført.

Hvor stor er panteren?

I aktiviteten Hvor stort er dyret? undersøker barna størrelse av et dyr, de snakker om størrelsen av et (leke) dyr, måler dyret, forteller andre barn om dyret og dyrets størrelse, forteller om hvordan de har målt, sjekker resultatet, og tegner dyret i samme størrelse. Aktiviteten er en del av prosjektet DaVinci barnehage.

Begreper
størrelse, måle, måleenhet, måleverktøy, kroppsdeler som måleenhet, målestokk, høyde, lengde, tykke, bredde, omkrets,  forhold mellom kroppsdeler av dyret, farger, posisjon, holdning.

Ordforråd
størrelse, høyde, lengde, stor, større, størst, lite(n),  mindre, minst, høyere, lavere, framover, bakover, retning, posisjon.

Bakgrunn
Verden for barn er først og fremst tredimensjonal. Barn leker først med tredimensjonale gjenstander og leketøy. En tegning er en todimensjonal representasjon av en tredimensjonal gjenstand og derfor vanskeliger.
Måling begynner med å velge en naturlig målestokk eller måleenhet som er tilgjengelig. Mennesker har brukt kroppsdeler som måleenhet for lengden, for eksempel alen (=underarm), fot, tommel. 

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Refleksjon
Barna var ikke kjent med dyret panter men de kom med at det lignet en katt og da kom de med flere dyr i kattefamilien. Barna brukte både kroppsdeler og skoene deres som måleenhet. Barna på en annen barnehage brukte bøker for å måle panteren, og da ble lengden av panteren 6 ½ bøker (!!).
Noen informasjon barna kom med i timen: «Faren min bruker en målestokk.»
«Jeg tror ekte panteren er vel 5 meter.» Hvor mye er det? «(Jenta tenker og ser rundt …) Fra veggen til tapetet.» Det var faktisk en ganske nøye estimering.

Er du interessert i opplegget? Vennligst ta kontakt.

Blir du med?
DiScoro tilbyr barnehager og barneskoler en workshop hvor flere DaVinci aktiviteter blir presentert. Hvis ønskelig blir gjestetimer med barna/elevene gjennomført.

Simulering av klimaendring

klimaat-temperatuur-maksPå klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Paris Avtalen trer i kraft i 2016 og land forforpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp slik at det skal ikke bli mer enn 2 grader varmere, og helst ikke mer enn 1,5

Klimaendring og energiomstilling er komplekse utfordringer. Simulering Climate Interactiv gjør deg i stand til å simulere mange faktorer og se resultatet av politikken. Det er ganske avslørende å se hvor mye CO2 utslippreduksjon er nødvendig for å redusere temperaturendring til 1,5 eller 2 grader Celcius.
C-Learn simulation

C-Learn, C-Roads and EN-Roads are three simulations from Climate Interactive organization, based on systems dynamics modeling from MIT.

Disse simuleringer gjør det mulig for lærere, lektorer, studenter og politikkere til å se sammenheng, spille ut scenarier, og se hva som fungerer for å løse de større utfordringene vi står overfor: klimaendring og ren energi.

Simuleringene gjør deg i stand til å sette opp og sammenligne mange Hva om ….? scenarier. Climate Interactive nettisden tilbyr tilbyr opplæringsvideoer om hvordan du bruker verktøyene.

 • C-Learn  er den enkle versjonen av C-Roads og tilgjengelig på nett (online).
 • C-Roads er klimasimuleringen som må lastes ned.
 • EN-Roards er simuleringen på Energy transition and climate goals.

Målgruppe: policy makers, lektorer, studenter på universitetet.
C-Learn kan sikkert bli brukt på videregående skole.

 Kjøp  Gratis
 Egnet for   iPad, dfatamaskin
 Krever  nettleser (helst Chrome)
Note: the downloads give security warnings.

Sensorer: Coach og €Sense

Vanligvis introduserer bloggen gratis ressurser. Denne gangen skriver vi om en kombinasjon av programvare og maskinvare som er ikke gratis. Maskinvare og programvare ble utviklet ved Universitet av Amsterdam. Det handler om to programmer:

 • Coach er spesielt egnet til undervisning på vidergående skole;
 • €Sense har blitt utviklet for barneskole og kan brukes på ungdomsskole.

Coach har blitt et verktøy som blir også brukt på eksamen i realfag (physics) på videregående skole. For eksempel i Nederland.

Coach og €Sense inneholder sensorer og programvare som viser resultatene. Programmene og aktivitetene er basert på Inquiry-based learning og de aktivitetene som kan utføres gir elevene muligheter for å forske, eksperimentere og bli kjent med vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter. Viktigste er at programmene og Inquiry-based didaktikken forbedrer forståelse og øker interesse og motivasjon.

Vi tilbyr:

 • demonstrasjon og introduksjon for lærere i bruk av €Sense 
 • kurs i bruk av €Sense og Coach6 når du bestemmer å skaffe deg produktene
 • gestetime ved bruk av €Sense i klassen din
 • aktiviteter til elever som blir oversatt fra Engelsk på Norsk språk
 • €Sense og Coach produkter (maskinvare, programvare og aktiviteter)
Eksempel lydsensor EuroSense

Eksempel lydsensor EuroSense

Mer informasjon om produktene og ressurser finner du på nettsiden CMA-science.

Teknikk og Vitenskap på Barneskole (2)

logoDiScoro er i ferd med å utvikle et nytt prosjekt:

Elever/ barn på barneskole (aldersgruppe 10-12) utvikler interesse og kunnskaper for Teknikk og Vitenskap.

Det handler om:

 • Tilbud av aktiviteter hvor elevene kan utforske, erfare, utvide og utvikle
 • Tekniske, vitenskapelige og matematiske kunnskaper og ferdigheter
 • Gjennom praktiske og utfordrende prosjekter, oppgaver og opplevelser
 • Basert på didaktikken Inquiry-based learning, og Hands-on learning
 • For at både jenter og gutter blir interessert i vitenskap og teknikk og  får sjansen til å øke (praktiske) ferdighetene sine får de sine egne tilnærming
 • Barna er aktive, kreative og benytter ulike kunnskaper og ferdigheter i prosjektene

Vennligst hjelp oss: Gi ditt svar på pollen.

Hva synnes du er et godt navn for prosjektet?

 • DaVinci2020 – (Målet er at prosjektet værer i flere år.)
 • SaTseN – Akronym : Science and Technology i Norge
 • BaVissT – Akronym: Barn Vitenskap og Teknikk
 • VTB – Forkortelse av: Vitenskap og Teknikk på Barneskole

 

Resultatet fra pollen var DaVinci2020