Workshop: Teknikk og Vitenskap på barne- og ungdomsskole

Vi tilbyr en workshop hvor lærere får erfaring med praktiske aktiviteter i naturfag og teknikk som kan brukes i klasserom. Aktivitetene er inquiry-basert og hands-on og tverrfaglig. Aktivitetene dekker kompetanser fra naturfag, matematikk, teknikk, og design. Workshoppen og kurs skal våære gøy, lærerikt og interaktivt. Se også på Inquiry-based learning in practice.

Du velger om du vil ha

  • en workshop (minimal 2,5 timer)
  • en full studiedag
  • et kurs i flere sesjoner.