Metode

Hvordan jobber vi?

«We teach what we preach». Vi praktiserer selvfølgelig interaktiv undervisning i kurset vårt.
Vi tror at teknologi og digitale læremiddel ha mye å tilføre undervisning, men vi trenger mange annen kunnskaper, ferdigheter og læremiddel for å styrke og forbedre læringsprocessene og resultatene.
Vi bruker eksempler og gi deltakerne mulighet til å bruke forskjellige læringsstiler i kursene.

Vi har erfaring at det er mest effektivt å planlegge minst to sessioner for ett kurs. På denne måten har deltakere mulighet å praktisere mellom sessionene og kommer tilbake med spørsmål og nye ideer.