Profil Désiré Baartman

SAMSUNG DIGITAL CAMERADésiré Baartman – MBA, BEd, BSc

Siden 2013 har Désiré bodd i Norge hvor hun har spesialisert seg i opplæring i inquiry-basert læring og undervisning, design og produksjon av digitale læremidler. Hun er universitetslektor på Universitetet i Agder ved fakultet pedagogikk.

Désiré har stor kunnskap og mye erfaring lærer, informasjonsarkitekt, rådgiver og konsulent i IKT og utdanning. Hun var ansvarlig for produksjon av digitale læremidler i forlaget ThiemeMeulenhoff(Nederland) og har utviklet to MOOCs (nettbaserte kurs) på Universitetet i Agder.

Désiré har skrevet og utviklet multi-media læremidler. Hun har vært lærer på grunnskole, videregående skole, og lektor på universitet. I tillegg har hun jobbet som programmør, designer og utvikler av programvare. Hun har jobbet i flere land.

Fokusområder og spesielle interesser:

  • Utforskende læring i alle fag og på tvers av fag
  • Inquiry-basert undervisning i naturfag, matematikk og teknikk
  • Bruk av interaktive tavler (Sertifisert SmartBoard og Smart Notebook trainer)
  • 21st Century Skills og higher-order thinking skills
  • Bruk av IKT og interaktivitet i klasserom
  • Kinestetisk læring
  • Utvikling av digitale læremidler og nettbaserte kurs (MOOC)
  • Prosjektledelse  (PRINCE2-sertifisert)
  • Gjennomføring av Open Standards QTI, MathML, NL-LOM)