opplæring

DaVinci2020

logo_kleinDiScoro skriver fortsatt men i høsten 2015 oftere på DaVinci2020 nettsiden. DaVinci2020 er et pilotprosjekt som handler om Teknikk og Vitenskap i barneskole og inneholder både:

  1. opplæring av lærere i Inquiry-based learning didaktikken og praktiske Hands-on aktiviteter
  2. utvikling av oppgaver og aktiviteter samt timene med elever i klasserommet  (5. – 7. trinn).

Se på teoretisk bakgrunn, bilder, aktiviteter, digitale ressurser o.s.v. på www. davinci2020.no 

Teknikk  – Kunnskap og ferdigheter fra teknologi, IKT, maskinteknikk, elektroteknikk, og andre yrkesfag.

Vitenskap – Kunnskap og ferdigheter fra naturfag, matematikk, geografi, men først og fremst flerfaglig. En tilnærming av undersøkelse, utforskning og eksperimentering.

40 ekstra timer i Naturfag

Gode nyheter !

«Kunnskapsministeren lover en økning i timetallet på 40 timer på grunnskolens barnetrinn i Statsbudsjettet for 2016.»

Fra NHO nettsiden  og Aftenposten 8.09.2015

Det blir smart å forberede deg som rektor og lærer. I DaVinci prosjektet har vi utviklet utfordrende, spennende aktiviteter i naturfag, matematikk, teknikk og design. Vennligst ta kontakt for opplæring, rådgiving, gjestetimer og kurs.

Tett på realfag

DiScoro gleder seg i ny realfagssatsning for perioden 2015–2018 og i den nye strategi utviklet ved Kunnskapsdepartementet

«Tett på realfag – for bedre læring og økt kompetanse i realfag»

Vi har tått noen temaer fra dokumentet «Tett på realfag» som passer utmerket med hvordan DiScoro jobber.

1. Vi må ta i bruk nye og mer varierte undervisningsmetoder.
2. Undervisningen preges av at læreren gjennomgår teori og viser eksempler som ligner på oppgavene i læreboka. Denne formen for undervisning gir lite rom for kognitivt utfordrende sammensatte problemstillinger. … I naturfag synes det å være mer varierte undervisningsformer enn i matematikk, særlig i forbindelse med at elevene utfører eksperimenter.

Kommentar: Ja, for eksempel hand-on, inquiry-basert learning som har visst å være en effektiv undervisningsmetode.
DiScoro mener at matematikk er like egnet til mer varierte undervisningsformer enn naturfag.  

3. Barn og uge skal få være utforskere i sin egen hverdag og erfare nytten av å bruke fagkunnskap og teknologi til å løse stadig mer avanserte problemer.
4.  …..behov for fordybning i læring. 

Kommentar: Helt enige fordypning betyr at elevene har forståelse, at de beholder kunnskaper og ferdigheter over tid , og at elevene er i stand til å anvende ferdigheter i andre situasjoner enn faget og skole (= Transfer).

5. Læremidler i matematikk mangler problemløsningsoppgaver.

Kommentar: Likevel kan også lærere lage gode oppgaver. Lærere kan være i stand til å indentifisere de ulike nivåer av kunnskap og de ulike nivåer av læring some foregår i klasserommet. Etterpå kan de opprette og endre oppgaver sånn at elevene må jobbe med problemløsningsstrategier som støtter dybdelæring.

6. Nåtidige elever må bidrar i løsning til de store utfordringen i livet og i verden.

Kommentar: Et stort mål som krever tverrfaglige aktiviteter. Kjennetegn av problemløsning i verden utenfor skolen er at problemer er aldri relatert til bare et fagområde. Problemer er problemer fordi de er komplekse, ustrukturerte …. «Tett på realfag» gir muligheter for å jobbe med nøyaktig denne nye type oppgaver i barnehage og på grunnskole.

 

DiScoro hjelper Realkommune med å implementere kontrete tiltak i skolene deres.

Turning Lectures into Learning

Clicker Technology (eller Responsevare) gjør det mulig for foreleser å samhandle med alle studenter i en stor gruppe på en forelesningssal. I et klasserom kan man bruke Clicker Technology for å aktivere alle elevene, for å sjekke kunnskaper, ferdigheter, og forståelse.

socrative screenshot question1

Forelesning kan bli Aktiv Læring ved bruk av Clicker Technology og smart spørsmål. Clicker Technology gir muligheten til å legge inn spørsmål på nett. Etterpå kan studenter sende inn svar ved bruk av PC, nettbrett eller smartphone. Resultater vises umiddelbart og ofte grafisk på skjermen. Hvis man vil forbedre læringsutbytte så trenger du gode kunnskaper for å skape spørsmål som gjør at studenter tenker, forstår og diskuterer.

Prof. Eric Mazur har jobbet med forskning i dette området. Se på en av hans interessante forelesninger på nett. Turning Lectures into Learning

DiScoro tilbyr en ‘Clicker Technology/Responsevare’ workshop. Du lærer bruk av teknologi og du anvender didaktiske kunnskapene dine.